"ซิลลิค ฟาร์มา" ตัวแทนนำเข้าวัคซีน โมเดอร์นา แจ้งแผนส่งมอบวัคซีนล็อตแรกถึงไทยกลางเดือนตุลาคม พร้อมทยอยส่ง 3 แสนโดสต่อสัปดาห์ คาดครบ 5 ล้านโดสภายในมีนาคม 2565

15 กันยายน 2564 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าวัคซีน โมเดอร์นา แจ้งความคืบหน้าการจัดส่งมอบ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ทางเลือก“โมเดอร์นา” ในที่ประชุมองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ระบุว่า..

 

ด้วยกฎเกณฑ์การส่งมอบที่ต้องดำเนินการตามแนวทางของบริษัทผู้ผลิตต่างชาติและเป็นแนวทางเดียวกันกับทุกประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความต้องการวัคซีนจำนวนมาก โดยวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1,958,400 ล้านโดส ผู้ผลิตจะสามารถส่งมอบล็อตแรกถึงไทยประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ 
 

จากนั้นจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 3 แสนกว่าโดส ต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบในไตรมาส 4 ปี 2564 ส่วนที่เหลืออีกกว่า 3 ล้านโดส บริษัทจะได้เร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลที่ทำไว้ไม่เกินมีนาคม 2565

 

ตัวแทนนำเข้าเผย “โมเดอร์นา” ล็อตแรกถึงไทยตุลาคมนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละครั้งที่ส่งมอบบริษัทซิลลิคฯ จะส่งวัคซีน โมเดอร์นา ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพตามกระบวนการโดยใช้เวลาอีก 3-5 วัน ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนต่อไป

 

ในส่วนของการจัดสรรจำนวนวัคซีนที่บริษัทซิลลิคฯ นำเข้ามาในแต่ละครั้ง องค์การเภสัชกรรมจะจัดสรร ตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดโควตาที่มีการจองเข้ามาเป็นหลัก ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนและสภากาชาดไทย โดยจะมีการแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า เพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งกำหนดเวลาบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สั่งจองต่อไป

 

ตัวแทนนำเข้าเผย “โมเดอร์นา” ล็อตแรกถึงไทยตุลาคมนี้


 

พร้อมกันนี้ บริษัทซิลลิคฯ ยังยืนยันว่า การดำเนินงานร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในการนำเข้าและส่งมอบวัคซีน โมเดอร์นา  นับเป็นพันธะสัญญาแรกในประเทศไทย

 

ดังนั้นกำหนดการส่งมอบวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิต โรงพยาบาลเอกชนจึงมั่นใจได้ว่า จะมีวัคซีนฉีดให้ผู้สั่งจองตามกำหนดการตามแผนแน่นอน

 

ตัวแทนนำเข้าเผย “โมเดอร์นา” ล็อตแรกถึงไทยตุลาคมนี้

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ