วีระ สมความคิด ควงสมาพันธ์คนงานรถไฟ เดินหน้าทวงถามสนง.ที่ดินบุรีรัมย์ เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ออกทับที่ดินการรถไฟฯเขากระโดง

14 กันยายน 2564 เครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่นโดย นายวีระ สมความคิด เลขาธิการ และสมาพันธ์คนงานรถไฟ นำโดยนายสุวิช ศุมานนนท์ ประธาน เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยื่นหนังสือสอบถามหัวหน้าสำนักงานที่ดิน 

"วีระ"-สมาพันธ์คนงานรถไฟ ทวงคืนที่ดินเขากระโดง

เรื่องความคืบหน้า การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินการรถไฟฯ บริเวณเขากระโดง ต.อีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่  5,083 ไร่ 80 ตรว. หลังจากศาลฏีกา มีคำพิพากษาที่ 842-876/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 (สค.1) และคำพิพากษาศาลฎีกาที่  8027/2561 ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2561 (นส.3) โดยคดีถึงที่สุดแล้ว

"วีระ"-สมาพันธ์คนงานรถไฟ ทวงคืนที่ดินเขากระโดง

เครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่นโดยนายวีระ ระบุว่า กรมที่ดิน และสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดข้อพิพาท เพราะโดยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61,62 บัญญัติให้กรมที่ดิน ต้องดำเนินการตามคำพิพากษา คือ เพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว

"วีระ"-สมาพันธ์คนงานรถไฟ ทวงคืนที่ดินเขากระโดง