สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย บุกพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทวงคืนที่ดินรถไฟเขากระโดง 5,083 ไร่ อธ.กรมที่ดินเผยอยู่ระหว่างเพิกถอนนส.3 ที่ดินเขากระโดงใน 120 วัน

14 กันยายน 2564 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์  แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท. และคณะกรรมการ สร.รฟท. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพื่อยื่นหนังสือ ให้เร่งรัดดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

กรมที่ดินขอ 120 วัน ถอนหมุดนส.3 ที่ดินเขากระโดง

บริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา มอบหมายให้ นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นผู้แทนในการพูดคุย และมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เข้าร่วมชี้แจงด้วย

กรมที่ดินขอ 120 วัน ถอนหมุดนส.3 ที่ดินเขากระโดง

อธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงว่า                                          

  1. กรณีพื้นที่เขากระโดง 5,083 ไร่ ตามที่การรถไฟแจ้ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ 2462 ให้การรถไฟดำเนินการชี้แนวเขตในแผนที่ระวางที่ดิน ที่กรมที่ดินส่งไปให้ และให้ยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนตามขั้นตอน 
  2. กรณีโฉนดที่ดิน 2 แปลงที่ทาง ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดออกโฉนดทับที่ดินของการรถไฟฯ (เลที่ 3466 และ 8564) นั้นเสนอให้การรถไฟดำเนินการฟ้องเพิกถอนตามคำแนะนำของอัยการสูงสุด
  3. ส่วนที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 842-876/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 (สค.1) กรมที่ดิน ได้ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ไปเกือบทั้งหมดแล้ว ให้การรถไฟดำเนินการบังคับคดี ตามกฎหมาย 

ส่วนที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่  8027/2561 ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2561 (นส.3) อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอน ใช้เวลา ประมาณ 120 วัน

กรมที่ดินขอ 120 วัน ถอนหมุดนส.3 ที่ดินเขากระโดง

อธิบดีกรมที่ดินยืนยันว่า ยินดีในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยให้การรถไฟรีบดำเนินการยื่นขอรังวัด สอบเขตที่ดินเขากระโดง กับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ได้โดยทันที่ ทางกรมที่ดินจะจัดส่ง จนท.ร่วมลงพื้นที่ในการรังวัดสอบเขตที่ดินด้วย