เลขา กพฐ.ระบุ หากสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ครอบคลุมนักเรียนกว่า 2.9 ล้านคน ครู และบุคลากรการศึกษาอย่างครอบคลุม ก็สามารถเปิดเทอมได้ 1 พ.ย.นี้

14 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ on site ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า เบื้องต้นต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักเรียนจำนวน 2.9 ล้านคน รวมถึงครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เหลืออยู่อีกกว่า 200,000 คน

 

กพฐ.ระบุ หากฉีดวัคซีนตามเป้า สามารถเปิดเทอมได้ 1 พ.ย.นี้

คาดว่าจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.นี้เป็นต้นไป พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วประเทศประกอบ ว่ายังคงรุนแรงอยู่หรือไม่ หากลดน้อยลงและสามารถควบคุมได้เป็นที่น่าพอใจตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถเปิดเรียนที่สถานศึกษาได้

กพฐ.ระบุ หากฉีดวัคซีนตามเป้า สามารถเปิดเทอมได้ 1 พ.ย.นี้

 

 

กพฐ.ระบุ หากฉีดวัคซีนตามเป้า สามารถเปิดเทอมได้ 1 พ.ย.นี้

ส่วนกรณี ที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีน แต่ประสงค์ให้มาเรียนยังสถานศึกษา ก็ต้องดำเนินการตามที่โรงเรียนกำหนด ขณะที่ครูที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มตั้งแต่เดือน พ.ค.หรือ มิ.ย.มาแล้วนั้น จะให้ฉีดบูสเข็มที่ 3 ไปพร้อม ๆ กับการฉีดให้นักเรียน ดังนั้น หากเป็นไปตามแผน คาดว่าการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ก็มีความเป็นไปได้สูง

 

กพฐ.ระบุ หากฉีดวัคซีนตามเป้า สามารถเปิดเทอมได้ 1 พ.ย.นี้

 

กพฐ.ระบุ หากฉีดวัคซีนตามเป้า สามารถเปิดเทอมได้ 1 พ.ย.นี้