เทศบาลนครขอนแก่นชะลอการเปิดเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 แห่ง เตรียมสำรวจเด็กอายุ 12-18 ปี ทั้งโรงเรียนในสังกัดและนักเรียนในเขตเทศบาลเพื่อให้ได้รับวัคซีน รอราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยื่นขอการรับรองขึ้นทะเบียนกับ อย.เพื่อจะฉีดเด็กและเยาวชน

10 กันยายน 2564 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยถึง กรณีการผ่อนคลายเพื่อให้เปิดสถานศึกษา โดยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ประสานกับทางผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามีความพร้อมและประสงค์จะจะเปิดโรงเรียนหรือไม่
นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องเปิดภาคเรียนเทอม 2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ ยังคงเลื่อนการเปิดเรียนออกไป และคาดการณ์จะเปิดในช่วงเดือน พฤศจิกายน แต่หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ทางเทศบาลจะประเมินเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  และได้แจ้งกับ 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ว่าการจะเปิดเรียนนั้นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารของแต่ละสังกัดเป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้ปกครอง คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทน.ขอนแก่นชะลอเปิดเรียนทั้ง 11 โรงเรียน เตรียมสำรวจเด็กฉีดวัคซีนทุกคน

 

ซึ่งด้วยความเป็นห่วงทุกคนก็มองว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายดีเพียงพอ และการฉีดวัคซีน แม้ว่าคณะครูจะได้รับการฉีดแล้วแต่ว่าผู้ปกครอง ลูกหลานก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ซึ่งผู้ปกครองก็ยังฉีดไม่ครบ ดังนั้นภายใต้สถานการณ์เหล่านี้จึงนำเสนอขออนุญาตชะลอไปก่อนจนกระทั่งเปิดเทอมหน้าประมาณเดือนพฤศจิกายน ค่อยมาประเมินสถานการณ์กันอีกครั้ง

ทน.ขอนแก่นชะลอเปิดเรียนทั้ง 11 โรงเรียน เตรียมสำรวจเด็กฉีดวัคซีนทุกคน

สำหรับแนวทางถ้าพร้อมในการเปิดเทอมมีการเตรียมการคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรณีครูในสังกัดเทศบาลได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และผู้ปกครองที่อาศัยในเขตเทศบาลก็มีวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือกอย่างซิโนฟาร์มซึ่งมีจำนวนผู้ฉีดถึง 55,000 คน ประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนี้ การฉีดวัคซีนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  สำหรับเด็กนักเรียนก็มีการติดตามข่าวของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ซึ่งล่าสุดเราทราบมาว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยื่นขอการรับรองขึ้นทะเบียนกับ อย.เพื่อจะฉีดเด็กและเยาวชนอายุ 12-18 ปี ซึ่งถ้าหาก อย.รับขึ้นทะเบียนสามารถฉีดได้และราชวิลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้จองทางเทศบาลจะติดต่อเพื่อขอนำมาฉีดทันที  

ทน.ขอนแก่นชะลอเปิดเรียนทั้ง 11 โรงเรียน เตรียมสำรวจเด็กฉีดวัคซีนทุกคน

 

โดยกำหนดจะฉีดให้เด็กอายุ 12 -18 ปีทั้งหมด 3 กลุ่ม เป้าหมาย กลุ่มที่ 1 คือนักเรียนในสังกัดของเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน  กลุ่มที่ 2 คือเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพราะบางคนก็อยู่นอกระบบที่ไม่ได้เรียน และกลุ่มที่ 3 คือเด็กนักเรียนทุกสังกัดที่มาเรียนอยู่ในเขตเทศบาลที่อายุ 12-18 ปี
ตอนนี้มีการให้สำรวจในเบื้องต้นเอาไว้แล้ว ก็จะประสานงานกับทุกสังกัดว่ามีจำนวนรวมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ถ้าหากว่าศักยภาพเราไหวเราก็พร้อมที่จะฉีดให้เด็กเหล่านี้ทั้งหมด เมื่อฉีดให้เด็กเหล่านี้ทั้งหมด การเปิดเทอมในระดับมัธยมต้นขึ้นไปก็อาจจะเปิดเทอมได้ ซึ่งตอนนี้ต้องรอดูจำนวนก่อนว่าเด็กและเยาวชนอายุ 12 - 18 ปีในสังกัดเทศบาลมีเท่าไหร่และในชุมชนมีเท่าไหร่  รวมถึงนักเรียนที่อยู่ต่างสังกัดที่มาเรียนอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีเท่าไหร่ ถ้ารู้จำนวน ค่อยมาดูว่าจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่และงบประมาณเท่าไหร่ถ้าภายใต้งบประมาณของเราที่มีเราก็สามารถดำเนินการและตั้งใจจะฉีดให้ครบ ส่วนประเด็นเรื่องเงินเยียวยานักเรียน ผู้ปกครอง 2,000 บาท ต่อ นักเรียน 1คน นั้น นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับเงินในรอบสอง ซึ่งทาง รัฐบาลได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินผ่านท้องถิ่นจังหวัด หลังจากนั้นท้องถิ่นจังหวัดจะโอนตรงไปยังผู้ปกครองภายใน 7 วัน

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน