พังงา - "จุรินทร์" หนุนศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพโลกแห่งอันดามัน ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรับอันดามันแซนด์บ็อกซ์ 7+7

14 กันยายน 2564 ที่ริมชายหาดโรงแรม ลา ฟลอร่า หาดบางเนียง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพโลกแห่งอันดามัน (The Andaman World Medical & Wellness Hub) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวดไทย สมุนไพร และทันตกรรม ระหว่าง สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา นายชาติชาย กิติยานันท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ส่วนราชการและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม

"จุรินทร์" หนุนเที่ยวเชิงสุขภาพอันดามันแซนด์บ็อกซ์7+7
        
หลังจากพิธีเปิดและพิธีลงนามรองนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆ เช่นอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดและสปาเพื่อสุขภาพ ก่อนจะมาติดใจการใช้อัคคีบำบัด ซึ่งมีการจุดไฟเผาบนหน้าท้องของผู้รับริการ แล้วหันไปถามผู้บังคับการตำรวจภูธรพังงาว่าช่วยดูหน่อยว่าจะต้องดำเนินคดีวางเพลิงหรือไม่ และบอกว่าเมื่อกี้เกือบจะหยิบดอกไม้จันทน์มาวางด้วย สร้างรอยยิ้มและเสียงฮาให้กับผู้ร่วมงานก่อนจะร่วมหมุนน้ำแข็งหลอดสมุนไพรพร้อมชิมอย่างอร่อย

"จุรินทร์" หนุนเที่ยวเชิงสุขภาพอันดามันแซนด์บ็อกซ์7+7
         

นายจุรินทร์ฯ กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจที่จังหวัดพังงาได้ริเริ่มเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพโลกแห่งอันดามัน โดยถือเป็นการนำร่องด้านสุขภาพในภูมิภาคอันดามัน และสามารถแผ่ขยายสู่ระดับนานาชาติ ได้แก่ ระดับอาเซียนต่อไป ซึ่งจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เชื่อมต่อรองรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ ประกอบกับในพื้นที่มีการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร จึงนำมาประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การนวดแผนไทย การดูแลรักษาสุขภาพ และการรักษาทางด้านทันตกรรม

"จุรินทร์" หนุนเที่ยวเชิงสุขภาพอันดามันแซนด์บ็อกซ์7+7 "จุรินทร์" หนุนเที่ยวเชิงสุขภาพอันดามันแซนด์บ็อกซ์7+7

 

"จุรินทร์" หนุนเที่ยวเชิงสุขภาพอันดามันแซนด์บ็อกซ์7+7

ในวันนี้ถือว่าเป็นการนำร่อง แทนที่เราจะขายทะเลและหาดทรายอย่างเดียว ก็จะขายในเรื่องของการให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพของไทยด้วยเช่นสมุนไพรไทยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาหารเชิงสุขภาพของไทย การให้บริการเรื่องการนวดแผนไทยสปาไทย รวมทั้งการให้บริการด้านทันตกรรม ซึ่งสำนักงานสาธารสุขจังหวัดพังงาก็จะเข้ามาร่วมมือด้วย ถือว่าเป็นการเริ่มต้นก่อนจะก็ขยายผลต่อไป ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการให้บริการและพื้นที่ ที่จะต่อไปยังภูเก็ตไปกระบี่และจังหวัดอันดามัน ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้พังงากลายเป็น HUB หรือเป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพอันดามันต่อไป 

คาดว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะการสร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งภาคการเกษตร การจ้างงาน และการปลูกสมุนไพร 

ภาพ/ข่าว โดย:
อโนทัย  งานดี จ.พังงา