ภูเก็ต - ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ภูเก็ต เริ่มคึกคัก หลังผ่อนคลายให้ ปชช.ภูเก็ต และพังงา ตลอดจน นทท.เดินทางเข้ามาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ขณะเดียวอนุญาตให้นำ ATK มาตรวจได้เองที่หน้าด่าน โดยมี จนท.รับรอง

9 กันยายน 2564 บรรยากาศขาเข้าด่านตรวจท่าไชยฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นช่องทางบกช่องทางเดียวในการเดินทางเข้าภูเก็ต คึกคักกว่าทุกวันที่ผ่านมา เนื่องจากมีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากจังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่งเพิ่มเติม มาตรการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยผ่อนคลายให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ตและพังงา รวมถึงผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่างชาติสามารถเดินทางเข้า-ออกได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการการตรวจคัดกรอง คือ ได้รับวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน, มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบไม่เกิน 7 วัน และต้องลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com หรือมีหนังสือรับรองจากที่ว่าการอำเภอในจังหวัดภูเก็ต ส่วนนักท่องเที่ยวจะต้องมีใบจองที่พัก พร้อมการชำระเงินล่วงหน้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 8-14 กันยายนนี้

ด่านตรวจท่าฉัตรไชยภูเก็ตเริ่มคึกคักหลังผ่อนคลาย

อย่างไรก็ตามการผ่อนคลายในครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตสามารถนำชุดตรวจ ATK มาตรวจเองที่บริเวณด่านตรวจฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มาให้คำแนะนำ พร้อมออกใบรับรองร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง ซึ่งสามารถใช้ได้เป็นเวลา 7 วัน แต่ใช้ยืนยันผลได้เฉพาะด่านตรวจท่าฉัตรไชยเท่านั้น และตลอดครึ่งวันแรก (8 ก.ย.) มีประชาชนนำชุดตรวจ ATK มาเอง ประมาณ 40-50 ราย โดยส่วนใหญ่ระบุว่า สะดวกและประหยัดกว่าการไปตรวจที่สถานพยาบาลหรือแล็บต่างๆ

ด่านตรวจท่าฉัตรไชยภูเก็ตเริ่มคึกคักหลังผ่อนคลาย ด่านตรวจท่าฉัตรไชยภูเก็ตเริ่มคึกคักหลังผ่อนคลาย
 

นายมานะ รัตนพันธ์ อายุ 44 ปี อาชีพรับจ้าง ชาวจังหวัดภูเก็ต หนึ่งในผู้ที่นำชุดตรวจหาเชื้อโควิดมาเอง กล่าวว่า ตนเองเป็นคนภูเก็ตแต่ต้องไปทำงานที่กระบี่ เมื่อต้องเดินทางกลับมาบ้านทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อทุกครั้ง ทำให้ไม่สามารถกลับบ้านได้บ่อย เพราะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจซึ่งแต่ละครั้งค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งการที่ให้นำ ATK มาตรวจที่หน้าด่านต่อหน้าเจ้าหน้าที่ถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งนอกจากประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังทำให้ได้กลับบ้านเพื่อมาเยี่ยมแม่ได้บ่อยขึ้น

ด่านตรวจท่าฉัตรไชยภูเก็ตเริ่มคึกคักหลังผ่อนคลาย ด่านตรวจท่าฉัตรไชยภูเก็ตเริ่มคึกคักหลังผ่อนคลาย
 

ด่านตรวจท่าฉัตรไชยภูเก็ตเริ่มคึกคักหลังผ่อนคลาย

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการผ่อนปรนมาตรการแล้ว แต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเอกสารไม่พร้อมตามมามาตรการที่กำหนด เช่น ไม่ได้ลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com, ไม่มีหนังสือรับรองจากที่ว่าการอำเภอ, ไม่มีผลตรวจหาเชื้อมายืนแสดง เป็นต้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ได้ฝากไปถึงผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมายังภูเก็ต ศึกษารายละเอียดของมาตรการ และเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมก่อนการเดินทางเพื่อไม่ทำให้เสียเวลา

   
ภาพ/ข่าว โดย:
สาลินี ปราบ จ.ภูเก็ต