กรมราชทัณฑ์ รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน เร่งควบคุมการระบาดและให้การรักษาที่เป็นมาตรฐานในเรือนจำระบาดใหม่

14 กันยายน 2564 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 271 ราย (พบในเรือนจำสีแดง จำนวน 250 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่จำนวน 21 ราย) รักษาหายเพิ่มจำนวน 355 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิตในวันนี้

 

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์จำนวน 5,669 ราย (กลุ่มสีเขียว 83.9% สีเหลือง 15.2% และสีแดง 0.9%) เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 546 ราย (รวมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) ปริมณฑลจำนวน 85 ราย และต่างจังหวัดจำนวน 5,038 ราย 

 

กรมราชทัณฑ์ เร่งคุมระบาดและรักษามาตรฐานใหม่

 

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ มีเรือนจำที่พบการระบาดเพิ่ม คือ เรือนจำจังหวัดตราด เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ และทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ส่งผลให้มีเรือนจำสีแดงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 35 แห่ง และเรือนจำสีขาว 107 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 55,986 ราย หรือ 88.3% ของผู้ติดเชื้อสะสม 63,376 ราย เสียชีวิตสะสม 133 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเรือนจำที่พบการระบาดเพิ่ม ยังคงมาจากการสุ่มตรวจผู้ต้องขังเพื่อหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในเรือนจำสีขาวที่ไม่มีการระบาด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งช่วยให้การค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงที

 

กรมราชทัณฑ์ เร่งคุมระบาดและรักษามาตรฐานใหม่

(แฟ้มภาพ)

กรมราชทัณฑ์ เร่งคุมระบาดและรักษามาตรฐานใหม่

(แฟ้มภาพ)

"ผู้ติดเชื้อทุกรายจะได้รับยาและการรักษาตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรืออาการ ยังไม่รุนแรงมากนัก โดยในส่วนของการดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาดในเรือนจำที่พบการระบาดใหม่ ได้ดำเนินการประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการเข้าคัดกรอง คัดแยก เพื่อให้การรักษาตามมาตรฐานในผู้ที่ติดเชื้อ และควบคุมการระบาดอย่างเป็นระบบ พร้อมการสนับสนุนจากส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ในการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ เครื่องเอกซเรย์พระราชทาน และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว" นายอายุตม์ กล่าว