รัฐมนตรีศึกษาธิการมาเลเซีย ไฟเขียวให้นักเรียนที่กลับไปเข้าชั้นเรียนวันที่ 3 ตุลาคม สวมชุดไปรเวทแทนเครื่องแบบนักเรียน ในกรณีที่ชุดเก่าคับ เพราะไม่อยากให้พ่อแม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและพร้อมจัดหาหน้ากากอนามัยให้นักเรียนยากจนด้วย

ดร.รัดซี จิดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายนว่า โรงเรียนจะเริ่มเปิดให้นักเรียนกลับไปเข้าชั้นเรียนได้ในวันที่ 3 ตุลาคม อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูแห่งชาติ NRP (National Recovery Plan) แต่พ่อแม่ที่ห่วงใยลูกๆ กลัวว่าจะเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถเลือกที่จะไม่ให้เด็กไปโรงเรียนได้โดยให้เขียนจดหมายไปแจ้งต่อทางโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยรับประกันว่า เด็กที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนจะไม่ถือเป็นการทำผิดระเบียบ และจะไม่มีการออกจดหมายเตือนแต่อย่างใด 

 

นร.มาเลย์เฮ! ใส่ไปรเวทได้ถ้าเครื่องแบบนักเรียนคับ

 

ดร.รัดซี บอกด้วยว่า จะไม่มีการบังคับให้นักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียน ถ้าชุดเดิมที่เคยสวมใส่เกิดคับ เพราะเด็กโตขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสวมชุดไปรเวทของตัวเอง แต่ต้องสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม เพราะเขาไม่ต้องการสร้างความกดดันให้พ่อแม่ ในการหาซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูก เพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการทำให้เด็กได้กลับเข้าชั้นเรียน 

 

นร.มาเลย์เฮ! ใส่ไปรเวทได้ถ้าเครื่องแบบนักเรียนคับ

 

แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องสวมสองชั้นด้วย โดยรัฐบาลจะจัดหาหน้ากากอนามัยให้เด็กๆ ที่ครอบครัวมีรายได้น้อยด้วย นักเรียนที่กลับเข้าชั้นเรียน จะอยู่ในความดูแลของครูอย่างใกล้ชิด สำหรับห้องเรียนที่ติดแอร์ นักเรียนจะต้องออกไปรับประทานอาหารในที่เปิดโล่ง และอยู่ในความดูแลของครู เด็กที่มีอาการในขณะอยู่ที่โรงเรียน จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อและอยู่ในห้องแยก และต้องรายงานตรงต่อศูนย์สุขภาพท้องถิ่นด้วย