“จุรินทร์”ดัน"Gem&Jewelry Fest in Phuket"กระตุ้น”อันดามันแซนด์บ็อกซ์” ดึงผู้นำเข้า-นทท. รายได้สูงเข้าประเทศ

13 กันยายน 2564  รองนายกรัฐมนตรี  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman sandbox) พร้อมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Gem&Jewelry Fest in Phuket ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  จังหวัดภูเก็ต

รองนายกฯ จุรินทร์  บอกว่า กิจกรรมสำคัญ  คือ  การช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับ “โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”  ของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ จัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ   ที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้ชื่องานว่า  “ Phuket Gems Fest”  เพื่อช่วยดึงผู้นำเข้าที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีรายได้สูงนักท่องเที่ยวชาวไทยและประชาชนทั่วไปมาร่วมงาน

 

โดยมีแผนงานสำคัญ 4 เรื่อง  คือ 1. การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ หรือ Online Business Matching(OBM)  ให้มีการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับ  ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์กับผู้นำเข้าต่างประเทศ  ในวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 3 ธันวาคม 2564

2.จัดงาน  Phuket Gems Fest  วันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 5 วัน  

3. คือการ เชิญชวน influencer ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศไลฟ์สด   เพื่อขายอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  ด้วยระบบออนไลน์ไปทั่วโลก

4.กิจกรรมนำนักท่องเที่ยวผู้นำเข้ารายได้สูงมาที่ภูเก็ตอย่างน้อย 7 วัน เยี่ยมชมฟาร์มไข่มุก  ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

"คาดว่า  ผลที่จะได้รับของการจัดงานครั้งนี้   มีส่วนสำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์  ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และอันดามันแซนด์บ็อกซ์ต่อไปในอนาคต และจะเป็นการดึงผู้นำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ   จากทุกประเทศทั่วโลก และนักท่องเที่ยวรายได้สูง รวมทั้งประชาชนทั่วไปมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตและกระจายไปจุดอื่นต่อไป  คาดว่า  จะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ช่วยสร้างมูลค่าทางการค้า และสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวในเวลาเดียวกันด้วย" รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าว