“ราชทัณฑ์” อัพเดตสถานการณ์ และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขัง ที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง อาการผู้ต้องขังการเมืองทั้งหมดสุขภาพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ

13 กันยายน 2564 นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ขอรายงานสถานการณ์ และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขัง ที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

 

กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด - 19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 2 ราย คือ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และนายเวหา แสนชนชนะศึก โดยในวันนี้แพทย์ประจำทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจร่างกาย พบว่า นายจตุภัทร์ฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สีหน้าสดใส ยิ้มแย้มพูดคุย ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้ นอกจากนี้ นายจตุภัทร์ฯ แจ้งว่า มีอาการปวดฟัน แพทย์จึงได้ทำการตรวจและจ่ายยาตามอาการ จนอาการปวดฟันทุเลาลงแล้ว

รวมทั้งได้รับการรักษาโควิด – 19 จนครบกำหนด 14 วันแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้น รอส่งกลับไปคุมขังยังเรือนจำฯ ตามเดิม ในด้านนายเวหาฯ รู้สึกตัวดี  ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สีหน้าสดใส ยิ้มแย้มพูดคุย ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับ พักผ่อนได้ รับประทานอาหารได้ พบอาการจมูกไม่ได้กลิ่น แต่ลิ้นยังรับรสได้อยู่ พยาบาลจึงได้ให้คำแนะนำว่าเป็นอาการของ โควิด – 19 ที่สามารถเกิดขึ้นได้ และอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้น

 

นายธวัชชัยฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำชั่วคราวรังสิต คือ นายณัฐชนน ไพโรจน์ ที่ถูกควบคุมตัวเพียงคนเดียวอยู่ที่อาคารเรือนนอน 2 ห้องควบคุม 2/2 เรือนจำชั่วคราวรังสิต พยาบาลเรือนจำเข้าตรวจสุขภาพ ไม่มีไข้ ไม่มีปวดศีรษะ ไม่มีอาการไอ ไม่มีอาการคัดจมูก ไม่มีน้ำมูก หายใจดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย รับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ไม่มีอาการท้องเสียและถ่ายเหลว สัญญาณชีพและค่าออกซิเจนในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

ในส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ขณะนี้มีเพียงรายเดียว คือ นายอานนท์ นำภา ไม่มีอาการเจ็บป่วย ผลค่าอุณหภูมิ ค่าชีพจร อัตราการหายใจ และค่าออกซิเจนในกระแสเลือดเป็นปกติ นอนพักผ่อนได้ตามปกติ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี

นายธวัชชัยฯ กล่าวปิดท้ายถึงถึงกรณีการควบคุมตัวผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ครบกำหนดจากการรักษาโควิด – 19 และถูกส่งตัวกลับไปคุมขังยังเรือนจำอำเภอธัญบุรี จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายชาติชาย แกดำ และนายพรหมศร วีระธรรมจารี โดยทั้งหมดรู้สึกตัวดี ค่าอุณหภูมิ ค่าชีพจร อัตราการหายใจ  ค่าออกซิเจนในกระแสเลือด และสุขภาพโดยรวมเป็นปกติ สามารถรับประทานอาหารได้

 

และขณะนี้อยู่ระหว่าง แยกกักตัวต่ออีก 14 วัน สำหรับสังเกตอาการผู้ที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยผู้ต้องขังทางการเมืองทั้งหมด 7 ราย จะยังคงได้รับ การดูแลตรวจวัดสัญญาณชีพ และเฝ้าสังเกตอาการเจ็บป่วยเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง