ราชทัณฑ์ เผยผลตรวจโควิด อานนท์ฯ - ณัฐชนนฯ ยังเป็นลบ/ไม่พบเชื้อ ส่วนเวหาฯ ตรวจรอบที่ 5 พบติดเชื้อโควิด-19 ส่งเข้ารักษาทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

11 กันยายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ขอรายงานสถานการณ์ และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

 

กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด - 19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เหลือเพียงรายเดียว คือ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา โดยในวันนี้แพทย์ประจำทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจร่างกาย พบว่า รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สีหน้าสดใส ยิ้มแย้มพูดคุย ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้ สัญญาณชีพและค่าออกซิเจนในเลือดเป็นปกติ รวมทั้งได้รับการรักษาโควิด – 19 จนครบกำหนด 14 วันแล้วเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้น รอส่งกลับไปคุมขังยังเรือนจำฯ ตามเดิม 

นายธวัชชัยฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำชั่วคราวรังสิต คือ นายณัฐชนน ไพโรจน์ ที่ถูกควบคุมตัวเพียงคนเดียวอยู่ที่อาคารเรือนนอน 2 ห้องควบคุม 2/2 เรือนจำชั่วคราวรังสิต พยาบาลเรือนจำ เข้าตรวจสุขภาพ ไม่พบอาการใด ๆ สุขภาพร่างกายเป็นปกติดี และในวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๔ นายณัฐชนนฯ ได้ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 อีกครั้งในรอบ 21 วัน ผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อ ในส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอานนท์ นำภา และนายเวหา แสนชนชนะศึก ทั้ง 2 คน มีผลค่าอุณหภูมิ ค่าชีพจร อัตราการหายใจ และค่าออกซิเจนในกระแสเลือดเป็นปกติ นอนพักผ่อนได้ตามปกติ และในวันที่ 10 กันยายน 2564 ทั้ง 2 คน ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ครั้งที่ 5 พบว่า นายอานนท์ฯ ผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อ ในส่วนของนายเวหาฯ ผลเป็นบวก และถูกนำตัวส่งเข้ารักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้ว

นายธวัชชัยฯ กล่าวปิดท้ายถึงถึงกรณีการควบคุมตัวผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ครบกำหนดจากการรักษาโควิด – 19และถูกส่งตัวกลับไปคุมขังยังเรือนจำอำเภอธัญบุรี จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายชาติชาย แกดำ และนายพรหมศร วีระธรรมจารี โดยจากการตรวจประเมินอาการผู้ต้องขังรับย้ายจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พบว่า ผู้ต้องขังทั้ง 4 ราย รู้สึกตัวดี ค่าอุณหภูมิ ค่าชีพจร อัตราการหายใจ ค่าออกซิเจนในกระแสเลือด และสุขภาพโดยรวมเป็นปกติ สามารถรับประทานอาหารได้ และขณะนี้ทั้งหมดอยู่ระหว่างแยกกักตัวต่ออีก 14 วัน สำหรับสังเกตอาการผู้ที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยผู้ต้องขังทางการเมืองทั้งหมด ๗ ราย จะยังคงได้รับการดูแล ตรวจวัดสัญญาณชีพ และเฝ้าสังเกตอาการเจ็บป่วยเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่น ผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค พร้อมทั้งขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่างหลงเชื่อข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนที่มีการกล่าวอ้างว่าผู้ต้องขังทางการเมืองถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกาย และขอยืนยันต่อสังคมอีกครั้งว่า เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามกฎ ระเบียบ และ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด การทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด