กรมราชทัณฑ์ รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน เรือนจำกลางนครปฐม และเรือนจำกลางชลบุรี พ้นจากการระบาดเพิ่ม ขณะที่ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6

11 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 726 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 687 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 39 ราย) รักษาหายเพิ่ม 567 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 5,323 ราย (กลุ่มสีเขียว 85.7% สีเหลือง 13.9% และสีแดง 0.4%) เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 497 ราย ปริมณฑล 129 ราย และต่างจังหวัด 4,697 ราย

 

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ มีเรือนจำที่พ้นการระบาดเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ เรือนจำกลางนครปฐม และเรือนจำกลางชลบุรี โดยไม่มีเรือนจำระบาดใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ส่งผลให้จำนวนเรือนจำสีแดงลดลงอยู่ที่ 33 แห่ง เรือนจำสีขาวเพิ่มเป็น 109 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 55,386 ราย หรือ 88.7% ของผู้ติดเชื้อสะสม 62,412 ราย เสียชีวิตสะสม 131 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสม

สำหรับผู้เสียชีวิต เป็นผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง มีโรคประจำตัว แม้ว่าได้ดูแลรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานโดยทีมแพทย์ และส่งต่อการรักษา
ยังโรงพยาบาลภายนอกแล้ว แต่อาการยังคงไม่ดีขึ้น จนกระทั่งได้เสียชีวิตลง กรมราชทัณฑ์ ขอแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไป มา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ได้ประสานญาติเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ตามวิธีการจัดการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย

 

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ ยังคงพบผู้ติดเชื้อจาก 2 ส่วน คือ 1.ผู้ติดเชื้อในห้องกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ และ 2.ผู้ติดเชื้อที่ยังพบเป็นกลุ่มก้อนอยู่บ้างจากเรือนจำสีแดงที่ยังอยู่ระหว่างควบคุมการระบาด ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 4 แห่ง คือ เรือนจำกลางอุดรธานี เรือนจำจังหวัดสระแก้ว เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทุกแห่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลแม่ข่าย และสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าคัดกรอง คัดแยก และรักษาผู้ติดเชื้อ พร้อมการสนับสนุนยา อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องเอกซเรย์พระราชทานจากส่วนกลางเพื่อเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรมราชทัณฑ์ ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6