"ผู้เชี่ยวชาญด้านมั่นคง"มองต่างประเทศออกประกาศเตือนก่อการร้ายในอาเซียน เนื่องจากมีสมาชิกหลายคนไปร่วมรบกับกลุ่มตาลีบัน ขับตะวันตกพ้นอัฟกานิสถาน ชี้ไทยยังห่างไกล

13 กันยายน 2564 แหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง กล่าวถึงการแจ้งเตือนก่อการร้ายช่วงนี้ เป็นการแจ้งเตือนทั่วๆ ไปตามแตวทางที่สหรัฐฯ และชาติตะวันตกแจ้งเตือนพลเมืองของตนเอง จากกรณี "กลุ่มตาลีบัน" ยึดครองอัฟกานิสถาน ซึ่งทำให้ ต้องถอนกองกำลังชาติตะวันตกออกจากพื้นที่ทั้งหมด จึงเปิดโอกาสให้ "กลุ่มไอเอส" มีอิสระในการเคลื่อนไหวมากขึ้น รวมทั้งเป็นการแจ้งเตือนในห้วงเวลาครบรอบเหตุการณ์ 9/11 ด้วย

 

ส่วนเบาะแสทางการข่าวเกี่ยวกับการก่อการร้ายในประเทศไทย ยังไม่มี แต่สาเหตุที่ต้องแจ้งเตือนภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีสมาชิกไอเอสจากหลายประเทศในอาเซียนที่ไปร่วมรบในอัฟกานิสถาน โดยเฉพาะมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนสิงคโปร์เองก็มีสมาชิกไอเอส แต่เป็นพวก logistic

ขณะที่ กลุ่มโรฮิงญาในเมียนมา ไม่มีความสัมพันธ์กับไอเอส แต่การที่รัฐบาลพลัดถิ่นประกาศสงครามกับรัฐบาลทหารเมียนมา ก็มีโอกาสที่จะมีการโจมตีเป้าหมายของรัฐบาลเมียนมาในต่างประเทศ รวมถึงในไทยด้วย

 

ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เชื่อว่ามาตรการปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด ทั้งมาเลเซียและไทย มีส่วนสำคัญทำให้การก่อเหตุรนแรงลดลง เนื่องจากกองกำลังไม่สามารถหลบหนีข้ามไปมาเลเซียได้ ต้องหลบซ่อนในพื้นที่ชายแดนใต้ จึงเป็นจุดอ่อนให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบ และเกิดการปิดล้อมยิงปะทะบ่อยครั้ง 

ส่วนการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศเพื่อนบ้านทำได้ยากลำบาก ต้องใช้อาวุธที่จัดหากันเองในพื้นที่ แต่ก็ยอมรับว่ากองกำลังที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังมีมากพอสมควร