นครศรีธรรมราช - เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยชาวบ้านที่ถูกกักตัวแบบฉับพลันจากคลัสเตอร์ตลาดบางวัง ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชระดมตรวจเชิงรุกยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

พลตรี อนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นำจิตอาสาพร้อมด้วยเครื่องบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง ถุงยังชีพเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเครือญาติของผู้ติดเชื้อ รวมทั้งเครือญาติของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางวัง เขตเทศบาลเมืองปากพนัง ที่ต้องถูกกักตัวแบบฉับพลันหลังจากการตรวจพบคลัสเตอร์ตลาดบางวัง เพียงไม่ถึง 5 วันพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วเกือบ 500 ราย

เร่งช่วยคนกักตัวฉับพลัน - รุกค้นหาผู้ติดเชื้อจ่อ 500 ราย เร่งช่วยคนกักตัวฉับพลัน - รุกค้นหาผู้ติดเชื้อจ่อ 500 ราย
 

สำหรับผู้ที่ต้องถูกกักตัวนั้นส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ต้องถูกกักตัวแบบฉับพลัน ทำให้ไม่ได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งเครื่องยังชีพที่จำเป็น ทำให้การประกอบอาหารการกินเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งช่วยเหลือ ขณะเดียวกันยังมีรถครัวแม่บานเย็น ซึ่งเป็นภาคเอกชนได้ประกอบอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้ออีกอย่างน้อยวันละ 2 พันชุด 

ส่วนการเรียกตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับตลาดทั้งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มผู้ส่งสินค้ามายังตลาด ผู้ซื้อ ลูกค้าทั่วไป ที่เข้าใช้บริการในตลาดได้เข้าตรวจหาเชื้อใน 3 จุด ในพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง 1 จุด ปากพนังฝั่งตะวันตก 1 จุด และ ในตำบลแหลมตะลุมพุกอีก 1 จุด รวมประมาณ 3 พันคน

เร่งช่วยคนกักตัวฉับพลัน - รุกค้นหาผู้ติดเชื้อจ่อ 500 ราย เร่งช่วยคนกักตัวฉับพลัน - รุกค้นหาผู้ติดเชื้อจ่อ 500 ราย
 

โดยขณะนี้การตรวจยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีรายงานการตรวจพบเชื้อในการตรวจแบบ ATK จำนวนหลายราย เจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปตัวเลขผู้ติดเชื้อเนื่องจากผู้ที่พบเชื้อในระบบ ATK จะต้องเข้าตรวจในระบบ RT - PCR อีกครั้ง ส่วนผู้ที่ติดเชื้อที่ผ่านการยืนยันเชื้อแล้วได้ถูกส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามปากพนัง รวมแล้วเกือบ 500 ราย และเจ้าหน้าที่คัดกรองตามระดับอาการเพื่อส่งต่อกระจายไปยังอำเภอนาบอน อำเภอสิชล อำเภอช้างกลาง เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วย

เร่งช่วยคนกักตัวฉับพลัน - รุกค้นหาผู้ติดเชื้อจ่อ 500 ราย เร่งช่วยคนกักตัวฉับพลัน - รุกค้นหาผู้ติดเชื้อจ่อ 500 ราย เร่งช่วยคนกักตัวฉับพลัน - รุกค้นหาผู้ติดเชื้อจ่อ 500 ราย

ภาพ/ข่าว โดย:
กฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล จ.นครศรีธรรมราช