“ธงทอง จันทรางศุ” กางรัฐธรรมนูญสอนข้อกฎหมายความต่างระหว่าง “ลาออก-ไล่ออก” ชี้กรณี “ผู้กองธรรมนัส” เข้ามาตรา 171

10 กันยายน 2564 ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ต่อประเด็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

ความรู้กฎหมายเล็กๆน้อยๆ

 

1. กรณีรัฐมนตรีลาออก เป็นเหตุการณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (2) ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงทันทีด้วยเหตุของการลาออกนั้นเอง ไม่จำเป็นต้องมีพระบรมราชโองการ มีแต่เพียงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สาธารณะได้รับทราบเท่านั้นก็เพียงพอ

 

"ธงทอง"สอนกม.ชี้“ผู้กองนัส”เข้าม.171เชิญพ้นสภาพรมต.

 

2. กรณีนายกรัฐมนตรีไม่ประสงค์ให้รัฐมนตรีทำงานร่วมคณะต่อไป เป็นเหตุการณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 171 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ กรณีเช่นนี้ต้องมีประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

 

 

 

 

พูดภาษาชาวบ้านเรื่องแรกคือลาออก เรื่องหลังคือไล่ออก อยู่ต่างมาตรากันครับ

 

"ธงทอง"สอนกม.ชี้“ผู้กองนัส”เข้าม.171เชิญพ้นสภาพรมต.