‘วิษณุ’ ชี้ ‘ศบค.’ ตั้งตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หากยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็พ้นไปด้วย แจง พ.ร.ก.คือตัวกฎหมาย

8 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. เวลา 12.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีเตรียมยุบศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หากมีกฎหมายอื่นมารองรับแทนการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ว่า ไม่ควรใช้คำว่ายุบ และต้องอธิบายว่าศบค.เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และตั้งชื่อเรียกว่าศบค.แต่ขณะนี้รัฐบาลกำลังขอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขได้ โดยแยกจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 2548 ที่ใช้รวมกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหลายเรื่อง เริ่มแรกใช้กับการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ แต่สามารถนำไปใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ โรคระบาดได้ วันนี้อนุโลมไปใช้กับโรคระบาด แต่พอใช้ไปสักพักเห็นว่าไม่ค่อยตรง จึงคิดว่าควรแก้กฎหมายโรคติดต่อ เพื่อรองรับเวลามีโรคระบาด เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ที่ต้องมีมาตรการต่างจากด้านอื่น อย่าไปคิดว่าเรื่องยุบศบค.เป็นเรื่องใหญ่ จะต้องยุบหรือไม่ยุบ เพราะไม่ใช่ว่ายุบไปแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น อาจจะมีและใหญ่กว่าศบค.ด้วยก็เป็นได้

หากประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และมีผลบังคับใช้ได้ ก็ไม่ต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯเมื่อไม่ใช้ ศบค.ก็ไม่มีความจำเป็น แต่อาจจะเปิด “ศ” ใหม่ขึ้นมาตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยสรุปศบค.เกิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เมื่อหยุดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ศบค.ต้องเลิก ส่วนนายกรัฐมนตรี หรือใครจะนั่งเป็นประธานก็แล้วแต่ ทั้งนี้ศบค.ที่แปลงสภาพ ยังทำงานต่อได้เพราะในบทเฉพาะกาลเขียนว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร คำสั่งเก่าก็ยังใช้อยู่ไม่สะดุด ในระหว่างที่รอพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อฉบับใหม่ออกมา