พิจิตร - ชลประทานจังหวัดพิจิตร เปิดประตูเขื่อนบ้านจระเข้ผอม เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำยม หลังระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนข้ามประตูน้ำที่สูง 3.60 เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่รับมวลน้ำจากแม่น้ำยมตอนบน และฝนที่ตกในพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชลประทานจังหวัดพิจิตร ทำการเปิดประตูน้ำ 2 ช่อง เร่งระบายน้ำของเขื่อนไฮดรอลิกขนาดกลาง บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำยมที่เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลจากแม่น้ำยมตอนบน ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ระดับน้ำสูงจนไหลข้ามประตูน้ำที่มีความสูง 3.60 เมตร ทั้งนี้ได้เปิดประตูช่องที่ 2 และช่องที่ 3 จากทั้งหมด 4 ช่อง เพื่อให้น้ำได้ระบายที่มีจำนวนมากและเป็นการเพิ่มพื้นที่รับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนและฝนที่ตกชุกในพื้นที่

เปิดประตูเขื่อนเร่งระบายแม่น้ำยม-เพิ่มพื้นที่รับน้ำตอนบน

สำหรับการระบายน้ำแม่น้ำยมที่ระบายจากเขื่อนบ้านจระเข้ผอม ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำยม ส่งผลดีกับพื้นที่ตอนกลางและพื้นที่ตอนใต้ของแม่น้ำยม ในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและภัยแล้งยาวนานก่อนหน้านี้ ส่งผลให้พื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร อย่างไรก็ตาม หากปริมาณน้ำมากเกินไปอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่พื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยมที่เริ่มเพาะปลูกเร็วกว่าทุกปี เนื่องจากคิดว่าปีนี้น้ำจะน้อยและประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนานกว่า 6 เดือน

เปิดประตูเขื่อนเร่งระบายแม่น้ำยม-เพิ่มพื้นที่รับน้ำตอนบน

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร