บก.ตม.6 ตั้งคกก.ตรวจสอบ คลิป ตม.หาดใหญ่เรียกเงินจากต่างด้าว รายงานผลสรุปข้อเท็จจริง ภายใน 7 วัน ชี้ ในรอบ 6 เดือนรวบผู้ต้องหาลักลอบขนแรงงาน 30 เครือข่าย 520 ผู้ต้องหา อยู่ระหว่างออกหมายจับ 61 หมาย จับแล้ว 52 หมาย เหลืออีก 9 หมาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากกรณีปรากฏคลิปข่าวสารทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 จากเพจชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย พบข้อมูลจากประชาชนแจ้งข่าว มีคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างบุคคล 2 คน ในลักษณ์อ้างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เรียกเก็บเงินรายเดือนคนต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

กองบังคับการ 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.ตม.6) มีคำสั่งที่ 274/2564 ลง 1 กันยายน 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการพิจารณาในเบื้องต้น ว่ากรณีดังกล่าวมีมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ ประการใด โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งแล้วรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบ

 

หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏผลเป็นประการใด จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป และหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว จะได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกนาย โดยไม่มีกรณียกเว้นแต่อย่างใด

ที่ผ่านมา ในห้วงตั้งแต่เดือน 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มินายน 2564  บก.ตม.6 สามารถสืบสวนและจับกุมเครือข่ายลักลอบขนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้ทั้งสิ้น 30 เครือข่ายซึ่งมีทั้งคนไทย และคนต่างด้าวที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคนต่างด้าวที่เป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ดังนี้ จับกุมผู้ต้องหา 520 คน ประกอบด้วย สัญชาติไทย จำนวน 69 คน, สัญชาติเมียนมา จำนวน 346 คน, สัญชาติกัมพูชา จำนวน 35 คน, สัญชาติเวียดนาม จำนวน 53 คน, สัญชาติมาเลเซีย จำนวน 11 คน, สัญชาติจีน จำนวน 4 คน, ไม่มีสัญชาติ จำนวน 2 คน

 

นอกจากนี้ ได้ตรวจยึดยานพาหนะ 44 คัน ประกอบด้วย รถยนต์ จำนวน 30 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คัน ออกหมายจับ จำนวน 61 หมาย จับกุมตามหมายจับได้แล้ว จำนวน 52 หมาย คงเหลือหลบหนีหมายจับ จำนวน 9 หมาย

ตม.ขีดเส้น 7 วัน สรุป คลิปเรียกเงิน ต่างด้าวหาดใหญ่