สตม. แจ้งระบบอินเทอร์เน็ตรายงานตัว 90 วัน และแจ้งที่พักอาศัย ม.38 สำหรับชาวต่างชาติ สามารถแจ้งผ่านออนไลน์ได้ปกติแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับชาวต่างชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 เม.ย.2564 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) โดย พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. ในฐานะโฆษก สตม. และ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรองโฆษก สตม. ร่วมกันเปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ชาวต่างชาติ เรื่องระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ สตม. ในการรายงานตัว 90 วัน และการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 ขณะนี้ระบบสามารถเปิดใช้งานและรับแจ้งได้เป็นปกติแล้ว
พล.ต.ต.อาชยน กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการป้องการรวมกลุ่มกัน ลดความแออัด ในการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของการรายตัว 90 วัน และการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 ของคนต่างชาติผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญที่อำนวยความสะดวกสำหรับชาวต่างชาติโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อยัง ตม.จังหวัดต่าง ๆ ที่รับเรื่อง รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางไปแจ้ง และเพื่อความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องความปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย
ทางด้าน พ.ต.อ.ภัคพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.ได้มีความห่วงใยคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร แล้วครบกำหนดต้องรายงานตัว 90 วัน และแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้สั่งการให้ทีมงานโฆษก สตม. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติ หรือเป็นญาติพี่น้อง ช่วยกันแจ้งข่าวในการรายงานตัว 90 วัน และการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 ของชาวต่างชาติผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ระบบออนไลน์) ว่าขณะนี้ระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว หรือส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของชาวต่างชาตินั้นเป็นสำคัญ และทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการอย่างเต็มที่ แต่จะต้องปฏิบัติตามภายใต้กฎหมายไทย และจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศควบคู่กัน รวมถึงอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย โดยสามารถดูรายละเอียดหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.co.th

สตม. เผย "ระบบรายงานตัว-ที่พัก" สำหรับชาวต่างชาติ แจ้งผ่านออนไลน์ได้ปกติแล้ว

สตม. เผย "ระบบรายงานตัว-ที่พัก" สำหรับชาวต่างชาติ แจ้งผ่านออนไลน์ได้ปกติแล้ว