รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับกลุ่มผู้ปลูกผักซำสูง เพื่อส่งเสริมการปลูกผักให้เป็นอาชีพหลักมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 ที่บ้านสว่าง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายพงศกร  เสาร์ทน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษอำเภอซำสูง พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนปัจจัยการผลิตมูลค่า 50,000 บาท ให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ โดยสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษอำเภอซำสูง มีสมาชิกกว่า 400 ราย พื้นที่ปลูกผัก 300 ไร่ มีผักที่ปลูกอยู่ประมาณ 20 ถึง 30 ชนิด ผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้า และส่วนหนึ่งจะส่งไปขายที่กรุงเทพมหานคร
“รมช.เกษตรฯ” ส่งเสริมอาชีพการปลูกผักชาวอำเภอซำสูง

“รมช.เกษตรฯ” ส่งเสริมอาชีพการปลูกผักชาวอำเภอซำสูง

 

นายพงศกร กล่าวว่า จากการรับฟังชาวบ้าน พบว่าปัญหาที่พบในปัจจุบันคือเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดคนรุ่นใหม่มาสานต่อ ทำให้บางช่วงผักที่ปลูกส่งขายไม่ทันตามความต้องการของตลาด ทำให้เกษตรกรสูญเสียโอกาสและรายได้ ทุกภาคส่วนจึงบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสานต่ออาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรวบรวมประเด็นปัญหา ความต้องการของเกษตรกรและแนวทางการส่งเสริม นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาต่อยอดอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ
“รมช.เกษตรฯ” ส่งเสริมอาชีพการปลูกผักชาวอำเภอซำสูง

 

“รมช.เกษตรฯ” ส่งเสริมอาชีพการปลูกผักชาวอำเภอซำสูง

“รมช.เกษตรฯ” ส่งเสริมอาชีพการปลูกผักชาวอำเภอซำสูง

โดย – กฤศเมธ โลโห

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด