"เส้นทาง...ตลาดสีเขียว"แนวคิดตลาดสีเขียว คือการให้ผู้บริโภคคำนึงถึงการเลือกใช้สินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตเองก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ในการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม...

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

แต่แม้ว่าแนวคิดเรื่องตลาดสีเขียว การกินอาหารปลอดภัย จากการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จะแพร่ขยายมากขึ้น แต่การจะทำให้แนวคิดนี้ยั่งยืนและเป็นกระแสหลักของสังคมได้ เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไป เราต้องปลูกฝังแนวคิดนี้ให้เป็นเรื่องปกติสำหรับคนรุ่นต่อไป คือเด็กและเยาวชน ที่จะต้องเป็นทั้งทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในอนาคต และเมื่อพวกเขาโตขึ้นแนวคิดนี้ก็จะโตไปพร้อมๆกับพวกเขาด้วย

ดูย้อนหลัง #จุดชนวนข่าว ออกอากาศ 7 พ.ย. 2558 #NationTV