พัทลุง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่ว(รพ.สต.) ทั้ง 11 อำเภอ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้จัดสรรงบจำนวน 1 ล้าน บาท เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ และสเปร์ยแอลกอฮอลล์ สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วทั้ง 11 อำเภอ

อบจ.พัทลุงซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบ 11 อำเภอ

เพื่อให้หน่วยงาน และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ได้นำไปช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ มี หน้ากากอนามัย จำนวน 5,850 กล่อง เจลแอลกอฮอลล์จำนวน 5,000 ขวด และสเปร์ยแอลกอฮอลล์ จำนวน 5,000 ขวด

อบจ.พัทลุงซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบ 11 อำเภอ

จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ ทำให้อัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง จำเป็นต้องมีการกักตัว และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ จะช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดเพื่อไม่ให้สถานการณ์ในพื้นที่รุนแรงมากขึ้น และจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติเร็วขึ้น

อบจ.พัทลุงซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบ 11 อำเภอ อบจ.พัทลุงซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบ 11 อำเภอ

 

อบจ.พัทลุงซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบ 11 อำเภอ

นอกจากนี้นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ยังมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ และสเปร์ยแอลกอฮอลล์ ให้กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะสื่อถือได้ว่าเป็นบุคคลหน้าด่านที่มีความเสี่ยงในการลงพื้นที่ทำงานแต่ละครั้งด้วยเช่นกัน.

ภาพ/ข่าว โดย :
ธัญวีร์ จันทร์สุขศรี จ.พัทลุง