ด่วน! ศบค.ชุดเล็กเคาะคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม “นั่งทานอาหารในร้านได้-ลดเวลาเคอร์ฟิว” เหลือรอ ศบค.ชุดใหญ่ไฟเขียวพรุ่งนี้

วันนี้ (26 ส.ค.) มีรายงานว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศบค. หรือ ศบค.ชุดเล็ก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีมติ "เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดยจะผ่อนปรนให้ร้านอาหารนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ รวมทั้งลดระยะเวลาเคอร์ฟิว หรือ ห้ามออกนอกเคหะสถานในยามวิกาล 1 ชั่วโมง"

โดยในส่วนของการผ่อนปรนร้านอาหารให้นั่งรับประทานในร้านได้นั้น จะมี 2 ส่วน คือ ร้านอาหารที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือ เปิดแอร์ อนุญาตนั่งรับประทานในร้านได้คิดเป็น 50% ของจำนวนที่นั่งในร้าน ส่วนร้านอาหารที่ไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือไม่เปิดแอร์ ให้นั่งได้ 75 % ของจำนวนที่นั่งในร้าน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขเข้มงวด อาทิ พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามตะโกนสั่งอาหาร ห้ามรวมกลุ่ม ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์

ด่วน! ศบค.ชุดเล็กคลายล็อกดาวน์ “นั่งทานอาหารในร้านได้-ลดเวลาเคอร์ฟิว”

ส่วนการลดเวลาเคอร์ฟิวนั้น ยังห้ามประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้มออกนอกเคหสถาน แต่ ศบค.ชุดเล็ก หารือและลงมติให้ ลดเวลาลงจากเดิม 1 ชั่วโมง เหลือเวลา 22.00 ถึง 04.00 น. จากเดิม 21.00-04.00 น. 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่จะเสนอเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมในวันพรุ่งนี้ (27 ส.ค.) เพื่อลงมติว่าจะเห็นชอบตาม ศบค.ชุดเล็ก หรือไม่ แล้วจะเริ่มบังคับใช้เมื่อไร