สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชง 7 มาตรการต่อศบค. เตรียมความพร้อมเปิดเมือง 1 กันยายน ชูมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด เดินหน้าเศรษฐกิจไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 สิงหาคม 2564 นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย หารือเรื่องการเตรียมเปิดธุรกิจอย่างปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขในวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา 

 

ในที่ประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ  กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภค ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง Platform Online และ Logistics 

 

นอกจากนี้ยังได้รับความคิดเห็นโดยตรงจาก กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาข้อสรุปเป็นแนวทางในการเตรียมเปิดเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยร่วมกัน

 

สมาคมค้าปลีก ชง 7 มาตรการต่อศบค. เดินหน้าศก.ไทย 1 กันยายนนี้

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สมาคมยังได้เข้าร่วมหารือเพิ่มเติมกับคณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องการเตรียมเปิดเมืองอย่างปลอดภัยและได้สรุปเป็นมาตรการเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาของ ศบค. ต่อไป

 

“การประชุมดังกล่าว เป็นการร่วมมือ   ร่วมใจของภาครัฐและภาคธุรกิจในการระดมความคิดเห็น และหารือในรายละเอียดของการเตรียมเปิดเมืองอย่างปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการและข้อปฎิบัติร่วมกัน พร้อมยกมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อทำให้การเปิดธุรกิจเกิดขึ้นได้จริง” นายญนน์ ระบุ


ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และภาคีเครือข่าย ยินดีที่จะสนับสนุนรัฐบาลและขานรับมาตรการต่างๆ ของ ศบค. และพร้อมที่จะยกระดับการปฏิบัติ การเข้มข้นขั้นสูงสุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิดในครั้งนี้ เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

 

สมาคมค้าปลีก ชง 7 มาตรการต่อศบค. เดินหน้าศก.ไทย 1 กันยายนนี้

สำหรับ มาตรการผ่อนผันเร่งด่วนให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านค้าต่างๆ สามารถเปิดบริการแก่ประชาชนเป็นปกติได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 มีเงื่อนไขและเกณฑ์ในการปฎิบัติเข้มข้น ในการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย มีดังนี้..

 

  1. คัดกรองพนักงานโดย Platform Thai Safe Thai (TST) ทุกวัน หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทันที
  2. ให้ร้านค้าประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของ Thai Stop Covid+ (TSC+) ทุกเดือน และติดใบรับรอง Certificate ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการสามารถแสกน QR Code เพื่อตรวจสอบได้
  3. ผู้เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตาม D-M-H-T-T  พร้อมคัดกรองตัวเองผ่าน TST และแสดงให้ผู้รับบริการก่อนเข้าสถานประกอบการ
  4. ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ในสถานประกอบการ (กรมอนามัย ใช้หลักเกณฑ์ 1 ต่อ 4 ตารางเมตร)
  5. กำหนดให้มีการจองการเข้ารับบริการผ่านทาง Application หรือ โทรศัพท์ หรือรับบัตรคิวล่วงหน้า ในทุกธุรกิจของการบริการ
  6. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสูง High Touch Area อย่างน้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ทุกๆ 2 ชั่วโมง)
  7. ตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำคงเหลือไม่ต่ำกว่า 0.5 ppm ในช่วงก่อนเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านค้าต่างๆ

 

สมาคมค้าปลีก ชง 7 มาตรการต่อศบค. เดินหน้าศก.ไทย 1 กันยายนนี้
ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ