พิจิตร -นายก ทต.โพธิ์ประทับช้าง ไอเดียดี! นำวัสดุเหลือใช้ทำเป็นอุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด-19 อัตโนมัติ บริการประชาชนที่เดินทางเพื่อมาสักการะสมเด็จพระเจ้าเสือ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ต้องการฆ่าเชื้อรถยนต์ในช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนัก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ที่จังหวัดพิจิตร มาตรการและวิธีการต่างๆในการต่อสู้โรคโควิด-19 ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ที่บริเวณทางเข้าหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ได้จัดทำอุโมงค์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางมาเพื่อสักการะสมเด็จพระเจ้าเสือ และสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการฆ่าเชื้อรถยนต์ของตนเองเพื่อความปลอดภัย 

ไอเดียดี!อุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิดอัตโนมัติ-ทำจากวัสดุเหลือใช้

โดยอุโมงค์ฆ่าเชื้อสร้างขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ เช่น เหล็กโครงหลังคา ซุ้มขายน้ำมันปั๊มหลอดที่ไม่ใช้แล้ว ประกอบเข้ากับมอเตอร์สูบน้ำ หัวฉีดซึ่งเป็นหัวฉีดยาของเกษตรกรที่ใช้ทั่วไป พ่นออกเป็นละอองน้ำ ประกอบเข้ากับระบบเซนเซอร์ที่นำมาติดตั้งที่บริเวณรูปปั้นไก่ชน กีฬาที่สมเด็จพระเจ้าเสือทรงโปรด เมื่อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ขับผ่าน ระบบเซนเซอร์ที่ควบคุมจะทำงานโดยอัตโนมัติฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับผู้ที่ต้องการ โดยอุโมงค์ฆ่าเชื้อจะเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 -18.00 น.

ไอเดียดี!อุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิดอัตโนมัติ-ทำจากวัสดุเหลือใช้

นายสมยศ เอมใจ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ประทับช้าง กล่าว แนวคิดเกิดจากความต้องการให้ประชาชนที่เดินทางมาสักการะสมเด็จพระเจ้าเสือและประชาชนทั่วไปที่เดินทางโดยเฉพาะที่ส่งผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้างที่อยู่ไม่ไกลนัก ได้มีจุดฆ่าเชื้อที่มีความปลอดภัยจากโควิด-19 โดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องออกจากตัวรถ จึงคิดสร้างอุโมงค์อัตโนมัติดังกล่าวขึ้น ส่วนวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุเหลือใช้ และเครื่องมือการเกษตรที่มีอยู่ นำมาดัดแปลง การประกอบใช้เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มีความรู้ความสามารถมาประกอบ จนได้เป็นอุโมงค์ฆ่าเชื้อที่มีค่าใช้จ่ายเหล็กน้อยเท่านั้น

ไอเดียดี!อุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิดอัตโนมัติ-ทำจากวัสดุเหลือใช้

สำหรับอุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด-19 จากแนวคิดของนายสมยศ เอมใจ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ประทับช้าง นับว่าเป็นการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว คือการนำวัสดุเหลือใช้ กับวัสดุทางการเกษตรที่มีอยู่ บวกกับความสามารถด้านช่างเทคนิคประกอบกันจนเป็นอุโมงค์ฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เดินทางมาเพื่อสักการะสมเด็จพระเจ้าเสือ และประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยจากโควิด-19 อีกด้วย

ไอเดียดี!อุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิดอัตโนมัติ-ทำจากวัสดุเหลือใช้

ข่าว/ภาพโดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร