ยอดผู้ป่วยโควิดจังหวัดเพชรบูรณ์ พุ่งรายวัน ยอดตกค้างที่ขอกลับมารักษา 139 ราย โรงพยาบาลหลักรับเฉพาะผู้ป่วยหนักเตียงเต็มแล้ว ขณะเตียงสนามแห่งที่ 2 ขนาด 200 เตียงยังไม่สามารถเปิดใช้ได้

22 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตอนนี้คนเพชรบูรณ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากนอกพื้นที่และได้แจ้งลงทะเบียนขอกลับเข้ามารักษาที่ จ.เพชรบูรณ์ ไว้ โดยยังตกค้างไม่ได้รับกลับเข้ามาเลยประมาณราว 139 คน ในขณะที่เตียงรองรับผู้ติดเชื้อเหล่านี้ขณะนี้ทั้งจังหวัดเหลืออยู่ประมาณราว 150 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนาม ส่วนโรงพยาบาลหลักที่ประเมินแล้ว จะรับแต่ผู้ป่วยอาการหนักส่วนใหญ่เตียงเต็มแล้ว

ตึงเครียด! ยอดพุ่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จ่อล้นเตียง รพ.สนาม
    

"สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าจ.เพชรบูรณ์เริ่มตึงเครียด ในขณะที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 มรภ.เพชรบูรณ์ขนาด 200 เตียง เดิมวางแผนจะเปิดให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ แต่เบื้องต้นเห็นว่าติดขัดเรื่องการเดินมิเตอร์ต่าง ๆ การวางเตียงเพิ่งจะดำเนินการเช่นกัน จึงอยู่ในส่วนปรับปรุงด้านอุปกรณ์อยู่ ฉะนั้นหากโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 สามารถเปิดได้เมื่อไหร่ก็จะช่วยลดความตึงเครียดไปได้ค่อนข้างมาก"นายแพทย์ชัยวัฒน์กล่าว
 

รายงานข่าวแจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จ.เพชรบูรณ์ เผยแพร่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยติด เชื้อยืนยันืวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จำนวน 60 ราย  (รายที่1102-1161) โดยคนในพื้นที่แค่ 2 ราย ส่วน 58 เป็นคนเพชรบูรณ์ที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ขอกลับมารักษาใกล้บ้าน

ข่าว/ภาพ สุนทร คงวราคม