กองทัพบกจัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 เป็นสื่อกลางช่วยผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ของรัฐบาล (อาคารนิมิบุตร) หรือสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

วันนี้ (21 ก.ค. 2564) กองทัพบกจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 ทบ” เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษา ไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ของรัฐบาล (อาคารนิมิบุตร) หรือสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการประสานศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศปม.ทบ. ในกรณีที่โรงพยาบาลต้องการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงไปยังโรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของประชาชนในทุกกรณีเมื่อได้รับการร้องขอ 

สำหรับรพ.สนาม ทั้ง 37 แห่ง มีทีั้ตั้งดังนี้ 


1.รพ.สนาม (ศร.ศูนย์การทหารราบ)
2.รพ.สนาม (ปตอ.1 กองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1 แจ้งวัฒนะ)
3.รพ.สนาม (พัน.สร.1)
4.รพ.สนาม (ร.5 พัน 3)
5.รพ.สนาม (กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15)
6.รพ.สนาม (พธ.ทบ.กรมพลาธิการทหารบก)
7.รพ.สนาม (มทบ.11)
8.รพ.สนาม (ร.25 พัน.2)
9.รพ.สนาม (มทบ. 310)
10.รพ.สนาม (มทบ. 35)
11.รพ.สนาม ( ร.๑๕พัน.๑ )
12.รพ.สนาม (มทบ. 19)
13.รพ.สนาม (กช.กรมการทหารช่าง)
14.รพ.สนาม (ชสบ.8 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ ม.4 รอ.)
15.รพ.สนาม (พัน.สร.6 กองพันเสนารักษ์ที่ 6)
16.รพ.สนาม กองพลพัฒนาที่ 4
17.รพ.สนาม มณฑลทหารบกที่ 28
18.รพ.สนาม (ฉก.ทพ.26 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26)

 

ฌาปนสถานของ กองทัพบก
1. วัดอาวุธวิกสิตาราม (จ.กทม.)
2.วัดโสมนัสราชวรวิหาร (จ.กทม)
3.วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (จ.กทม)
4.วัดสุทธจินดา (จ.นครราชสีมา)

 

โรงพยาบาลค่ายกองทัพบก
19.รพ.พระมงกุฏเกล้า
20.รพ.ค่ายจักรพงษ์ 
21.รพ.ค่ายภาณุรังษี
22.รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
23.รพ.ค่ายนวมินทราชินี
24.รพ.รร.จปร
25.รพ.ค่ายสุรนารี
26.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
27.รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
28.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
29.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
30.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
31.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
32.รพ.ค่ายศรีสองรัก
33.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
34.รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
35.รพ.ค่ายจิรประวัติ
36.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
37.รพ.ค่ายกาวิละ
38.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
39.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
40.รพ.ค่ายวชิรปราการ
41.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ
42.รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
43.รพ.ค่ายสุริยพงษ์
44.รพ.สนาม (พัน.สร.5)
45.รพ.ค่ายเทพสตรี
46.รพ.สนาม (ร.๕ พัน.๓ ค่ายมหาจักรีสิรินธร)
47.รพ.สนาม (พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15)
48.รพ.ค่ายวชิราวุธ

 

รพ.สนามค่ายทหาร37แห่งทั่วประเทศ

พื้นที่รับผิดชอบกองทัพภาค
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4

ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 โดยกรุงเทพมหานคร
1.ศูนย์พักคอย(ศูนย์กีฬารามอินทรา)
2.ศูนย์พักคอย(ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์)
3.ศูนย์พักคอย(ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร)
6.ศูนย์พักคอย(โรงเรียนการไปรษณีย์ หลักสี่)
7.ศูนย์พักคอย(วัดอินทรวิหาร)
8.ศูนย์พักคอย(ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เกียกกาย)
9.ศูนย์พักคอย (อาคารกีฬาเวสน์ 2)
10.ศูนย์พักคอย(วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา)
11.ศูนย์พักคอย(วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย)
12.ศูนย์พักคอย (อาคารWedding Plaza 2123 ถนน RCA)
13.ศูนย์พักคอย(วัดสะพาน)
14.ศูนย์พักคอย(วัดปากบ่อ)
15.ศูนย์พักคอย(วัดสุทธิวราราม)
18.ศูนย์พักคอย(ศูนย์สร้างทุกข์สุขทุกวัยสะพานสูง)
21.ศูนย์พักคอย(วัดศรีสุดารามวรวิหาร)
24.ศูนย์พักคอย(ราชภัฏบ้านสมเด็จ)
26.ศูนย์พักคอย(ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บางขุนเทียน)

หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. ตลอด 24 ชม.
โทร : 0 2270 5685-9

 

ข่าว เนชั่นออนไลน์

ภาพ กองทัพบก