เลย - ผู้ป่วยโควิดยอดพุ่งไม่หยุดเพิ่มอีก 25 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อในกลุ่มขายลอตเตอรี่ จังหวัดอนุมัติขยายเรียนออนไลน์ไปอีก 14 วัน ตั้งศูนย์พักรักษาตัวประจำชุมชน และเพิ่มโรงพยาบาลสนามอีก 150 เตียง

19 กรกฎาคม 2564  ณ  ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย  นายปรีดา  วรหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า วันนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อีกจำนวน  25  ราย เป็นผู้ป่วยตรวจพบที่จังหวัดเลยทั้งหมด ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกเมษายน 2564 จังหวัดเลย รวม 535 ราย มีอาการหนักหรือสีแดง 26  รายในจำนวน 26 รายอาการหนักมาก 1 รายคนไข้สีเหลืองหรืออาการไม่รุนแรง 127  ราย อาการเล็กน้อย 167 ราย ปอดอักเสบ 136 รายและปอดอักเสบรุนแรง 25  ราย และยังต้องเร่งติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก  484  ราย     
ส่วนคลัสเตอร์ที่สำคัญวันนี้คือผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นำเชื้อมาจากพื้นที่ควบคุมและเสี่ยงสูงสุดและต่างจังหวัด นอกนั้นเป็นพนักงานโรงงาน บริษัท ที่ติดจากเพื่อนร่วมงานเดียวกัน เมื่อหวยออกรางวัลก็จะกลับภูมิลำเนามาซื้อลอตเตอรี่กลับไปขายอีก และมากที่สุดคือ อ.วังสะพุง ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่รีบติดตามคือเที่ยวรถทัวร์ของบริษัท แอร์เมืองเลย เที่ยววันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 น. 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 – เม.ย. 2564 ถึงวันนี้ เป็นผู้ป่วยจากผู้ค้าลอตเตอรี่ 101 ราย รองมาคือ จากแคมป์คนงาน  52  ราย นอกนั้นเป็นผู้ป่วยทั่วไป ส่วนวัคซีนทั้งเข็ม 1 และ  2 รวมฉีดแล้ว 53551  โดส กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ลดอัตราการตายต้องฉีดให้กับกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังและกลุ่มหญิงมีครรภ์ หรือเรียกว่ากลุ่ม 608 และตั้งเป้ากลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องได้รับการฉีดวัคซีน 87% ขึ้นไป 

ยอดติดเชื้อโควิดพุ่งอนุมัติตั้งศูนย์พักรักษาตัวประจำชุมชน

ยอดติดเชื้อโควิดพุ่งอนุมัติตั้งศูนย์พักรักษาตัวประจำชุมชน
 

นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดมีมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อวันนี้ว่า เสนอขออนุมัติขยายเวลาเรียนออนไลน์ออกไปอีก 14 วันต่อจาก 14 วันที่แล้ว  และขออนุมัติปรับประกาศจังหวัดเลย ให้สอดคล้องกับประกาศของ ศบค.คือให้ลดเวลาเปิดร้านอาหารไม่เกิน 23.00 น.และฟิตเนสต้องเปิดไม่เกิน 21.00 น. นอกจากนี้ทางจังหวัดเลยยังได้อนุมัติโครงการ”ตั้งศูนย์พักรักษาตัวผู้ติดเชื้อโควิดประจำชุมชน” ขึ้น  เนื่องจากสถานการณ์รุนแรงขึ้นและต่อเนื่อง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย  เพื่อคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อฯที่อาการไม่หนัก  เพื่อใช้มาตรการตรวจ รักษา  ทางการแพทย์อย่างครอบคลุมทั้งถึงรวดเร็ว ประชาชนได้รับความสะดวกเพราะใกล้บ้าน ด้านเตียงผู้ป่วยนั้นทั้งโรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลสนาม เรามีเตียงว่าง  105 เตียง จึงอนุมัติเปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นแห่งที่ 4 ที่ มณฑลทหารบกที่ 28 รองรับผู้ป่วยได้อีก 150 เตียง ซึ่งเป็นอาคารอยู่ ใกล้กับแห่งที่ 3 ส่วนยอดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลยนับตั้งแต่วันที่ 29  มิ.ย.ถึงวันนี้ รวม  8,293  ราย

ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ