รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกา หารือ "พล.อ.ประยุทธ์ จันท์โอชา" สานต่อความร่วมมือทางทหาร พร้อมชื่มชมไทยรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ดี และมีบทบาทเด่นในภูมิภาค


เวลา 19.00 น. วานนี้ (เวลาประเทศไทย) พลเอก Lloyd Austin (ลอยด์ ออสติน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้หารือร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันที่มีมายาวนาน ในฐานะไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯในภูมิภาค พร้อมทั้งได้หารือสานต่อความร่วมมือทางทหาร และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน

พลเอก Lloyd Austin กล่าวชื่นชมไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทนำโดดเด่นในภูมิภาค ขอให้ไทยใช้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ในภูมิภาค โดยสหรัฐฯยึดมั่นในหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรม และพร้อมให้การสนับสนุนไทย นอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณกระทรวงกลาโหมไทยที่สนับสนุน และให้ความร่วมมือทางทหารที่ผ่านมา โดยเฉพาะการฝึก Cobra Gold และยินดีให้การสนับสนุนการฝึก การศึกษาทางทหาร รวมทั้งความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพไปด้วยกัน

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวแสดงความยินดีกับ พลเอก Lloyd และขอบคุณ สหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนทางทหารและการแก้ปัญหาโควิด-19 ที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่าไทย ยึดมั่นในกฎบัตรอาเซียนและวิถีประชาธิปไตย และสนับสนุนการแก้ปัญหาในภูมิภาคตามหลักสันติวิธี โดยพร้อมที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกด้านกับสหรัฐฯ ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพร้อมสนับสนุนสหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาในภูมิภาคอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสงบมั่นคงและประโยชน์ของภูมิภาคร่วมกัน