การสะสางคดีที่ค้างเก่าของคณะกรรมการป.ป.ช.มีอดีตนายกรัฐมนตรี 2 คน และอดีตรัฐมนตรี 1 คนถูกไต่สวนความผิดบางคดีส่งถึงมืออัยการ บางคดีอยู่ในชั้นป.ป.ช.มีคดีอะไรบ้าง ไปติดตามจากทีมข่าว สืบสวนความจริง

การสะสางคดีที่ค้างเก่าของคณะกรรมการป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกฯ และอดีตรัฐมนตรี ไล่ไปตั้งแต่คดีปรับปรุงข้าวส่งออกไปยังอินโดนีเซีย หรือคดีข้าวบูล็อค ป.ป.ช.ชี้มูล นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองายกรัฐมนตรี กับพวก ตามทางการไต่สวน มีการทักท้วงจากผู้ส่งออกข้าว 2-3 ราย ว่า วิธีการเปิดประมูลการปรับปรุงข้าวส่งออกไปยังอินโดนีเซีย อาจทำโดยมิชอบ เอื้อประบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด

สืบสวนความจริง | ป.ป.ช. สะสาง 2 นายกฯ 1 รองนายกฯ

คดีการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ระบายข้าวจีทูจีล็อต 2 มีการแจ้งข้อกล่าวหา โดยคนที่ถูกไต่สวน 2-3 ราย เป็นอดีตนักการเมืองที่อยู่ต่างประเทศ ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ถูกกล่าวหา

สืบสวนความจริง | ป.ป.ช. สะสาง 2 นายกฯ 1 รองนายกฯ

สืบสวนความจริง | ป.ป.ช. สะสาง 2 นายกฯ 1 รองนายกฯ

ส่วนคดีจีทูจี ยุครัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี 3 คดี คือ คดีระบายมันสำปะหลังจีทูจี / ระบายข้าวจีทูจี และประมูลข้าวเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง

สืบสวนความจริง | ป.ป.ช. สะสาง 2 นายกฯ 1 รองนายกฯ สืบสวนความจริง | ป.ป.ช. สะสาง 2 นายกฯ 1 รองนายกฯ ทั้ง 3 คดียังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีเอกสารบางชิ้น ที่ ไม่เหมือนต้นฉบับ จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ ส่งเอกสารตัวจริงมา และรอเสนอเข้าที่ประชุมองค์คณะไต่สวนว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้าง แต่คดีนี้ยังไม่หมดอายุความ 20 ปี