หลังจากกองทัพบก ใช้เครื่องบินลำเลียงแบบ C295 บินส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาไปแล้วจำนวน 4 เที่ยวบิน รวม 84 คน ปลายทางที่ จ.น่าน และ นครพนม ก็ยังมีประชาชนแจ้งศูนย์ประสานงานภัยโควิดกองทัพบก ขอให้พากลับบ้านอีก

3 สิงหาคม 2564 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้นำเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 17 หรือ MI-17 มาใช้เป็นพาหนะเสริมการส่งผู้ป่วยทางอากาศอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งศูนย์การบินทหารบก ได้ทำการปรับพื้นที่ภายในเฮลิคอปเตอร์ให้เหมาะกับการส่งป่วย พร้อมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ การดูแลผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์การบิน

 

กองทัพบก ได้จัดเที่ยวบินส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาด้วย ฮ.MI-17 เป็นเที่ยวบินแรกใน 2 เส้นทาง จากกทม. ไป จ.ตาก และรับผู้ป่วยโควิด จาก จ.ตาก ไปส่งต่อที่ จ.พิษณุโลก รวมทั้งหมด 11 คน ภายใต้การประสานการปฏิบัติร่วมกับกองทัพภาคที่ 3