svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

มาเลเซียเล็งมอบ “อุรังอุตัง” ให้ชาตินำเข้าน้ำมันปาล์ม แต่เจอเสียงต้าน

มาเลเซียมีแผนใช้ “การทูตอุรังอุตัง” ด้วยการมอบลิงขนาดใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้เป็นของขวัญแก่ประเทศนำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ เพื่อคลายข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อม แต่กลับเจอเสียงทักท้วงจากกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า

โจฮารี อับดุล กานี รัฐมนตรีกระทรวงการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ของมาเลเซีย โพสต์ใน X เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมว่า มาเลเซียจะมอบลิงอุรังอุตังเป็นของขวัญให้กับประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ อย่าง สหภาพยุโรป อินเดีย และจีน โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการทูต เพื่อแสดงให้ประเทศต่าง  ๆ ในทั่วโลกเห็นว่า มาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันปาล์มด้วยวิถียั่งยืน และมุ่งมั่นคุ้มครองความยั่งยืนของป่าและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอนี้มีขึ้นหลังจากสหภาพยุโรป (อียู) มีมติในปี 2566 ห้ามการนำเข้าสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งอาจกระทบต่อน้ำมันปาล์ม และมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากอินโดนีเซีย บอกว่า กฎหมายดังกล่าวของอียูเป็นการเลือกปฏิบัติ 

มาเลเซียเล็งมอบ “อุรังอุตัง” ให้ชาตินำเข้าน้ำมันปาล์ม แต่เจอเสียงต้าน

แต่นโยบายมอบลิงอุรังอุตัง ซึ่งคล้ายคลึงกับนโยบาย “การทูตแพนดา” ของจีน สร้างความกังวลแก่กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาออกมาตรการอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตัง และพัฒนาการผลิตน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน

กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ระบุว่า ลิงอุรังอุตังเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ โดยมีจำนวนประชากรไม่ถึง 105,000 ตัว บนเกาะบอร์เนียว  และ WWF มาเลเซีย บอกว่า พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันควรแยกห่างจากพื้นที่ปลอดภัยสำหรับลิงอุรังอุตัง และรัฐบาลควรหยุดยั้งการทำลายผืนป่าเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ยังตั้งข้อสงสัยว่า การมอบลิงอุรังอุตังจะส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้ได้อย่างไร และแสดงความเห็นคัดค้านการส่งลิงอุรังอุตังออกนอกประเทศ

นอกจากนี้กลุ่มความยุติธรรมเพื่อสัตว์ป่ามาเลเซีย เรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียทบทวนมาตรการทางการทูตอื่น ๆ โดยให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก “การทูตอุรังอุตัง” และความเป็นไปได้ที่แผนนี้จะกระทบต่อแนวทางอื่น ๆ ของการอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้