svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ธ.ออมสินลุยแก้ ‘ยากจน-เหลื่อมล้ำ’ สร้างสังคมยั่งยืน

21 พฤศจิกายน 2566

เทรนด์เรื่องความยั่งยืน เป็นกระแสและความท้าทายที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งวันนี้ธนาคารออมสิน จัดประชุมเสวนาด้านความยั่งยืน จีเอสบี ฟอรั่ม 2023 สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ติดตามกับ คุณดารินทร์ หอวัฒนกุล