วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการสํานัก นายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Andaman sandbox) พร้อมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Gem&Jewelry Fest in Phuket ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จุรินทร์ นำ Phuket Gems Fest ช่วยประเทศ ทำรายได้ด้านอัญมณี เน้น 4 ยุทธศาสตร์ ร่วมมือกันทุกฝ่าย

นายจุรินทร์ กล่าวว่า

กิจกรรมสำคัญที่จะมาช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ จัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้ชื่องานว่า Phuket Gems Fest เพื่อช่วยดึงผู้นำเข้าที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีรายได้สูงนักท่องเที่ยวชาวไทยและประชาชนทั่วไปมาร่วมงาน

จุรินทร์ นำ Phuket Gems Fest ช่วยประเทศ ทำรายได้ด้านอัญมณี เน้น 4 ยุทธศาสตร์ ร่วมมือกันทุกฝ่าย

ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ

  1. การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ หรือ Online Business Matching(OBM)ให้มีการซื้อขายยมณีและเครื่องประดับทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์กับผู้นำเข้าต่างประเทศในวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 3 ธันวาคม 2564 
  2. งาน Phuket Gems Fest จัดขึ้นในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 5 วัน 
  3. ส่วนหนึ่งของงาน Phuket Gems Fest คือ การเชิญชวนและนำ influencer ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศไลฟ์สดเพื่อขายอัญมณีและเครื่องประดับของไทยด้วยระบบออนไลน์ไปยังทั่วโลกถือเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และกระจายมายังอันดามันแซนด์บ็อกต่อไป
  4. กิจกรรมนำนักท่องเที่ยวผู้นำเข้ารายได้สูงมาที่ภูเก็ตอย่างน้อย 7 วัน เยี่ยมชมฟาร์มไข่มุกที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

จุรินทร์ นำ Phuket Gems Fest ช่วยประเทศ ทำรายได้ด้านอัญมณี เน้น 4 ยุทธศาสตร์ ร่วมมือกันทุกฝ่าย

จุรินทร์ นำ Phuket Gems Fest ช่วยประเทศ ทำรายได้ด้านอัญมณี เน้น 4 ยุทธศาสตร์ ร่วมมือกันทุกฝ่าย จุรินทร์ นำ Phuket Gems Fest ช่วยประเทศ ทำรายได้ด้านอัญมณี เน้น 4 ยุทธศาสตร์ ร่วมมือกันทุกฝ่าย

"สถานที่จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีเครื่องประดับที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต โดยคาดว่าผลที่จะได้รับของการจัดงานครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และอันดามันแซนด์บ็อกซ์ต่อไปในอนาคต และจะเป็นการดึงผู้นำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทุกประเทศทั่วโลกที่สนใจและนักท่องเที่ยวรายได้สูง รวมทั้งประชาชนทั่วไปมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตและกระจายไปจุดอื่นต่อไปคาดว่าจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4,000 คน
นอกจากเป็นการช่วยสร้างมูลค่าทางการค้าแล้วจะช่วยสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวประกอบกันในเวลาเดียวกันด้วย" รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

จุรินทร์ นำ Phuket Gems Fest ช่วยประเทศ ทำรายได้ด้านอัญมณี เน้น 4 ยุทธศาสตร์ ร่วมมือกันทุกฝ่าย จุรินทร์ นำ Phuket Gems Fest ช่วยประเทศ ทำรายได้ด้านอัญมณี เน้น 4 ยุทธศาสตร์ ร่วมมือกันทุกฝ่าย จุรินทร์ นำ Phuket Gems Fest ช่วยประเทศ ทำรายได้ด้านอัญมณี เน้น 4 ยุทธศาสตร์ ร่วมมือกันทุกฝ่าย