svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ นัด 18 มิ.ย. ชี้ 4 มาตรา กฎหมายเลือกสว. ขัด รธน.หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ นัด 18 มิ.ย. ชี้ 4 มาตรา ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ระบุมีหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยแล้ว

12 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการอภิปรายในคำร้องที่ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีรวม 2 คำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 ว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่

 

ศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันอังคารที่ 18 มิ.ย.เวลา 09.30 น.