svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ดร.พิศุทธิ์" แนะ รัฐบาล ยุคสมัยเปลี่ยน ควรเพิ่มสวัสดิการ-ลดภาระหนี้ครู

16 กันยายน 2566

"ดร.พิศุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคเป็นธรรม" แนะ รัฐบาล ยุคสมัยเปลี่ยน ถึงเวลาเพิ่มสวัสดิการ-ลดภาระหนี้-ลดภาระงานครู ฝาก "ผู้นำที่ดี" ต้องอย่ากดความสามารถคนรุ่นใหม่ เพียงเพื่อต้องการให้ "โง่ งง เงียบ"

16 กันยายน 2566 ดร.พิศุทธิ์ จำเริญรวย รองหัวหน้าพรรคเป็นธรรม และประธาน คกก.วิสัยทัศน์พรรคเป็นธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณี นายเพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบายให้ข้าราชการในสังกัด พร้อมกล่าวถึงนโยบายการแก้หนี้ครู ว่า ผมคิดว่า ท่าน รมว. กระทรวงศึกษาธิการ พูดเรื่องการฆ่าตัวตาย เพราะปัญหาหนี้สินของครู ว่า “ครูไม่มีปืน ก็เลย ไม่ฆ่าตัวตาย”

เรื่องนี้จริง เพราะ “อาวุธของครู” คือ ดินสอ ปากกา ชอล์ก และกระดานดำ เครื่องป้องกันตัวของครู คือ “ศักดิ์ศรี” ภายใต้เครื่องแบบครู ครูคือ “แม่ของแผ่นดิน” ของ เยาวชน ลูกหลานไทย ผู้ใด คุ้นเคยกับอาวุธใดก็มักใช้อาวุธนั้นทำคุณและโทษ “ตำรวจ” ใช้ปืน ทำได้ทั้งคุณและโทษ

แต่ “ครู” ใช้ ชอล์กและกระดานดำ “ทำแต่คุณ ไม่มีโทษ” ยุคสมัยเปลี่ยนไป แต่ “อาวุธของครู” ยังเหมือนเดิม และยังคงมุ่งมั่น ปลูกสร้างทรัพยากรของชาติ อย่างเหน็ดเหนื่อยเสมอมา
เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาฯ

ดร.พิศุทธิ์ ระบุด้วยว่า สิ่งที่รัฐบาลพึงกระทำคือ การเสริมสร้างอาวุธให้ครู ด้วยการเพิ่มขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และทรัพยากรที่เหมาะสมในหน้าที่ภารกิจการเรียน การสอน ลดภาระหนี้ ลดภาระงาน และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างมั่นคงมีศักดิ์ศรี และมีความเป็นธรรม

“เด็กดี เด็กฉลาด เด็กเก่ง” มาจากโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง “รัฐบาลที่ดี” ต้องส่งเสริมให้ประเทศชาติมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีความเป็นสากล ด้วยการพัฒนาครู โรงเรียน และหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เท่าทันโลก
"ดร.พิศุทธิ์" แนะ รัฐบาล ยุคสมัยเปลี่ยน ควรเพิ่มสวัสดิการ-ลดภาระหนี้ครู

“ผู้นำที่ดี” ต้องอย่าคิด กดความสามารถของเยาวชน คนรุ่นใหม่ เพียงเพื่อต้องการให้ “โง่ งง เงียบ” เพื่อให้ปกครองได้ง่าย ๆ แบบสบาย ๆ โปรดคิดใหม่! การพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ การพัฒนา ชาติไทย “ท่านผู้บริหารทั้งหลาย” ก็เคยเป็นเด็กมาก่อน น่าจะเข้าใจ ไม่ยาก!
"ดร.พิศุทธิ์" แนะ รัฐบาล ยุคสมัยเปลี่ยน ควรเพิ่มสวัสดิการ-ลดภาระหนี้ครู
ดร.พิศุทธิ์ จำเริญรวย รองหัวหน้าพรรคเป็นธรรม