svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ชทพ." เล็งยกระดับสหกรณ์ทั่วประเทศ เป็นสถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

23 มีนาคม 2566

พรรคชาติไทยพัฒนา เล็งยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์กว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมตั้งแต่ฐานราก หวังแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

23 มีนาคม 2566 ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ทีมเศรษฐกิจพรรคชาติไทยพัฒนา เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “กฎหมายที่จำเป็นต่อการบริหารงานสหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ภายในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

"ชทพ." เล็งยกระดับสหกรณ์ทั่วประเทศ เป็นสถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

นายวราวุธ กล่าวว่า พี่น้องสมาชิกสหกรณ์กว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ รวมถึงสหกรณ์ทั่วไป คือ พลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทย และเป็นโอกาสที่ดี ที่พรรคชาติไทยพัฒนา ได้มารับฟังปัญหาและข้อเสนอต่าง ๆ โดยพรรคจะนำแนวทางการทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มาใช้ในการทำงานและพัฒนาประเทศ ตามแนวทางของพรรค คือ “รับฟัง ทำจริง”

ด้านนายชาติชาย กล่าวว่า ประเทศไทยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 ประเภท มากกว่า 6,000 แห่ง มีสมาชิกกว่า 10 ล้านคน แนวทางการทำงานของสหกรณ์ สามารถนำมาทำเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ เพราะ สมาชิกของสหกรณ์ ก็คือประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เข้าใจความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

"ชทพ." เล็งยกระดับสหกรณ์ทั่วประเทศ เป็นสถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

“สหกรณ์ถือเป็นสถาบันเก่าแก่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2458 หรือ 107 ปีที่แล้ว มีความหยั่งรากลึก และเป็นสถาบันที่มีเงินกองทุนมากกว่า 3.3 ล้านล้านบาท ดังนั้นเราจะมีเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่าง ๆ ที่จะเกิดผลตอบแทนให้กับสังคมและประเทศ รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ” นายชาติชาย กล่าวและกล่าวต่อ

แนวทางที่จะนำเสนอให้พรรคชาติไทยพัฒนา คือการนำสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกมิติ ไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตร การออมทรัพย์ การค้า หรือการประมง แต่สหกรณ์เป็นสถาบันที่มีความรู้ และสามารถเข้าไปร่วมทุน หรือช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ยกตัวอย่างการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สหกรณ์ก็สามารถเข้าไปดูแลได้ แนวทางดังกล่าว จะทำให้สหกรณ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศสามารถเข้าไปดูแล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ถึงฐานรากของสังคมไทย

"ชทพ." เล็งยกระดับสหกรณ์ทั่วประเทศ เป็นสถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม