svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

"สสว. -ทส." ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ BCG มุ่งลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

19 กันยายน 2565

สสว.ร่วมมือทส. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ BCG โมเดล ตรวจสอบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

19 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมสัมมนาเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ "อนาคตและความท้าทายด้าน ESG และ BCG กับการประกอบการ"

 

ตามที่รัฐบาลให้กรอบแผนยุทธศาสตร์โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 เป็นวาระแห่งชาติ และนำแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นกรอบการทำงานของงบประมาณปี 2566 “BCG โมเดล” เป็นแนวทางพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำ

 

"สสว. -ทส." ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ BCG มุ่งลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

โดยนายวราวุธ กล่าวว่า สสว. มีงบประมาณที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางในการตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพราะในขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรามีกลุ่มบริษัทที่สามารถประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละธุรกิจ แต่เนื่องจากเมื่อมีผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินการน้อยต้นทุนอาจจะแพง ต้องขอบคุณสสว.ที่ให้งบประมาณสนับสนุนผู้ประกอบการ SME การทำเช่นนี้จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจในแต่ละภาคส่วน เมื่อทราบว่าตนเองมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่ แนวทางที่สามารถปรับปรุงลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตนเชื่อว่าหลายๆ SME ที่มาในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ supply chain บริษัทใหญ่จะได้ปรับเปลี่ยนเส้นสายการผลิตเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือหากมีคาร์บอนเครดิตสามารถนำมาเป็นต้นทุนการบริหารจัดการได้ ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยก้าวเข้าสู่ BCG ภายในกรอบแนวคิด ESG

 

"สสว. -ทส." ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ BCG มุ่งลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

“การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ หรือขนาดกลาง โดยเฉพาะ SME ที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทย การจะซับพอร์ทให้พวกเขามีกำลังในการเดินไปข้างหน้าได้ มาตรการทางภาษีและอีกหลายเรื่อง เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงทรัพฯกำลังเร่งหารือกับทางกระทรวงการคลัง” นายวราวุธ กล่าว

 

ทั้งนี้ ต้นไม้ที่จะสามารถรับคาร์บอนเครดิตได้ ต้องเป็นต้นไม้ที่มีวงปีเท่านั้น หากเป็นไม้พุ่ม เช่น ปลูกกาแฟ จะไม่สามารถนับเป็นคาร์บอนเครดิตได้