background-defaultbackground-default
ดีเดย์ 5 ก.ย. เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐ

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ครั้งใหม่รอบปี 2565 เริ่มวันที่ 5 ก.ย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สันติ พร้อมพัฒน์ ระบุ กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ครั้งใหม่รอบปี 2565 เริ่มวันที่ 5 ก.ย.นี้ ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการฯ ปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ จะตรวจคัดกรองคุณสมบัติที่ละเอียดมากขึ้น ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมจาก 47 หน่วยงาน ในการรับลงทะเบียนและช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทะเบียนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยตัวจริง ควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนเป็นการช่วยให้รัฐบาลใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง โดยคาดว่าประชาชนจะสามารถเริ่มใช้จ่ายบัตรใหม่ได้ในช่วงเดือน ก.พ. 66

ดีเดย์ 5 ก.ย. เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติช่วงเดือน ม.ค.66 หากใครไม่ผ่านยังสามารถอุทธรณ์สิทธิได้ภายใน 23 วัน ส่วนงบประมาณที่ใช้ไม่มีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ผ่านเกณฑ์ โดยคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนในครั้งนี้ประมาณ 13-15 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ได้รับสิทธิในปัจจุบันที่มีอยู่ 13.3 ล้านคน  และคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าปัจจุบันที่ 48,000 ล้านบาทต่อปี

ดีเดย์ 5 ก.ย. เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐ

อย่างไรก็ตาม จะมีการทบทวนเกณฑ์ผู้มีสิทธิประจำทุกปี หากปีไหนมีรายได้เกินก็จะไม่ได้รับได้สิทธิ ขณะที่คนใช้บัตรสวัสดิการปัจจุบัน จะได้รับการต่ออายุไปเรื่อยๆ จนกว่าบัตรใหม่ที่ใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนจะเริ่มใช้ นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณาปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเปิดรับลงทะเบียนว่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมมากน้อยแค่ไหน และจะดูในรายละเอียดว่าควรจะปรับสิทธิประโยชน์ในส่วนใดบ้าง เช่น การช่วยค่าเช่าบ้านในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้กำหนดวันลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือhttps://welfare.mof.go.th และหน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย รวมทั้งจุดให้บริการของธนาคารมากกว่า 7,000 แห่ง

 

สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนครั้งแรกในปี 2559 มีผู้ลงทะเบียน 8.3 ล้านราย ผ่านคุณสมบัติ 7.7 ล้านคน จากนั้น ในปี 2560 ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนอีกครั้ง มีประชาชนมีลงทะเบียน 18.8 ล้านคน ผ่านคุณสมบัติ 14.6 ล้านคน ล่าสุด ณ เดือน ส.ค.นี้ มีผู้ถือบัตรคนจน 13.3 ล้านคน

ดีเดย์ 5 ก.ย. เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐ

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังคงเหมือนเดิม เช่น เป็นคนสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากในธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาล ไม่เกิน 1 แสนบาท กรณีเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ ห้องแถว ตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา กรณีเป็นห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางเมตร เป็นต้น

 

ความแตกต่างในการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ คือ จะนำรายได้ของครอบครัวมาร่วมพิจารณาด้วย เช่น กรณีครอบครัวที่มีพ่อ แม่ และลูกที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี รวม 3 คน พ่อ และแม่ จะต้องผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการดังกล่าวข้างต้น แล้วยังต้องนำรายได้ทั้งครอบครัวมารวมกันแล้วหารสาม หากรายได้ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการ

 

นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรเครดิต,ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ ไม่มีประวัติการซื้อขายหุ้น มีวงเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และมีวงเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะไม่เกิน 1 ล้านบาทและไม่มีประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจะต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตนักบวช ผู้ต้องกักขัง ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด