svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สรุปวิธีลงทะเบียน "บัตรคนจน" เริ่มวันนี้ มีขั้นตอนอย่างไร ทำได้ตามง่ายๆ

04 กันยายน 2565
6.8 k

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ 5 ก.ย.–19 ต.ค 65 ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คาดมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 15-16 ล้านคน "เนชั่นออนไลน์"รวบรวมเงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่นี่

5 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ปี 2565 เพื่อช่วยเหลือ "กลุ่มเปราะบาง" เปิดลงทะเบียน "บัตรคนจน" หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง 

 

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผ่านมาตรการและโครงการต่างๆ มากมาย ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งอีกหนึ่งมาตรการที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : "บัตรคนจน" ลงทะเบียนใหม่ 5 ก.ย.นี้ รัฐช่วยคนรายได้น้อย เช็กเงื่อนไขที่นี่

เริ่มลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่

ในครั้งนี้ กระทรวงการคลัง กำหนดระยะเวลาเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง   หรือ คลิกที่นี่ และการลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ 

 

ในการสมัคร "บัตรคนจน" รอบใหม่จะผ่าน 7 หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ 

 1. สำนักงานคลังจังหวัด  76 จังหวัดทั่วประเทศ 
 2. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ 
 3. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต 
 4. ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 5. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 6. สาขาธนาคารออมสิน 
 7. สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ส่วนรายละเอียด หลักเกณฑ์ต่างๆ ประชาชนสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง หรือ คลิกที่นี่ หรือสอบถามหน่วยงานของรัฐดังข้างต้น

ผู้ที่ถือ บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ  ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน !!


สรุปวิธีลงทะเบียน "บัตรคนจน" เริ่มวันนี้ มีขั้นตอนอย่างไร ทำได้ตามง่ายๆ

ทั้งนี้ กระทรวงคลัง จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทั้ง 2 เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วย 

 

สำหรับ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียน บัตรคนจน มีดังนี้ 

1. การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ คลิกที่นี่ พร้อมดำเนินการ ดังนี้   

 • กรณีคนโสด  กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์  เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อีกครั้งโดยกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ซึ่งจะทราบผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มประกาศผลการลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

 

 • กรณีผู้ที่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน และจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวเพื่อนำ ไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อ ในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็กเลย! แบบฟอร์มลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ต้องกรอกอะไรบ้าง

เว็บไซต์ลงทะเบียน บัตรคนจน

2. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนสะดวกลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ผู้ลงทะเบียน จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมา 

 

3. กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้แบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการฯ 

 

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ เพจเฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ได้ชี้แจง ลงทะเบียนบัตรคนจน” หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดรายละเอียดดังนี้..

 

“บัตรคนจน” หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

 • หากต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากลงทะเบียนใหม่ ผ่าน สามารถใช้บัตรเดิมต่อไปได้ จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
   

ผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรอบใหม่ไม่ผ่าน

 • ภาครัฐยังคงให้ใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
 • ยังใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้าย
   

ผู้ที่ ไม่เคยมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ

 • ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการฯ เป็นต้นไป (ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์กการ์ดเท่านั้น ก็จะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้)

สรุปวิธีลงทะเบียน "บัตรคนจน" เริ่มวันนี้ มีขั้นตอนอย่างไร ทำได้ตามง่ายๆ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน “บัตรคนจน” ปี 2565 มีดังนี้

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ
 • พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญ
 • ปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส.  ส.ว.
   

คุณสมบัติ ด้านรายได้ ของผู้ลงทะเบียน

 • รายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
 • ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว
 

ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต

 

ชมคลิปขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" 2565 >>


สรุปวิธีลงทะเบียน "บัตรคนจน" เริ่มวันนี้ มีขั้นตอนอย่างไร ทำได้ตามง่ายๆ