background-defaultbackground-default
“บิ๊กป้อม” ประชุมก.ตร.ครั้งที่ 9 จันทร์นี้

การประชุม ก.ตร. จันทร์นี้ ที่มี พล.อ.ประวิตร นั่งหัวโต๊ะ มีการพิจารณาหลายประเด็นสำคัญ ทั้งการร้องทุกข์ เลื่อนเงินเดือน งานบริหารบุคคล ร่าง พ.ร.บ.นิติวิทยาศาสตร์ รวมถึง การคืนฐานะเดิมของ พล.ต.อ.วิระชัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 25 กันยายน 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 9/2565 ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 8/2565, รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย, รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.อุทธรณ์, รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์, รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล, การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.65) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนในระดับส.5 ขึ้นไป,

การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติ ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 3 ราย, การพิจารณาจัดทำแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ, พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร ร้องทุกข์ กรณีโต้แย้งการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ, ร่าง พ.ร.บ.ระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... และการแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีให้ยกเลิกมาตรา 145/1, หารือปัญหาข้อกฎหมายตามร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 181, การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

รายงานข่าวแจ้งว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ประชุมจะมีการพิจารณาให้พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา กลับคืนสู่ฐานะเดิม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและของกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด