background-defaultbackground-default
กรมราชทัณฑ์ ลงโทษ 7 ข้าราชการ ทั้งไล่ออก-ให้ออกเหตุมีมลทินมัวหมอง

กรมราชทัณฑ์ สั่งลงโทษข้าราชการกระทำผิดวินัย 7 ราย ตามมติ อ.ก.พ.ราชทัณฑ์ สั่งไล่ออก ปลดออก และให้ออกกรณีมีมลทินมัวหมอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 สิงหาคม 2565 ราชทัณฑ์ สั่งการไล่ออก ปลดออก และให้ออกกรณีมีมลทินมัวหมอง ข้าราชการรวม 7 ราย โดยนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 

 

ในที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย ไล่ออกจากราชการ 4 ราย ปลดออกจากราชการ 2 ราย และให้ออกกรณีมีมลทินมัวหมอง 1 ราย รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

 

1. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย และปลดออกจากราชการ 1 ราย)
 

2. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 2 กรณี โดยมีพฤติการณ์ คือ

  • เรียกรับ/รับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในเรือนจำ (ไล่ออก​​จากราชการ 1 ราย)
  • ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับ/รับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวก​​ในเรือนจำ แต่ยังฟังได้ไม่แน่ชัด หากอยู่รับราชการต่อไปจะเกิดความเสียหาย (ให้ออก​​จากราชการ กรณีมีมลทินมัวหมอง 1 ราย)

 

3. ประพฤติชั่วร้ายแรง 3 กรณี

  • รู้เห็นกับบุคคลอื่น ติดต่อญาติผู้ต้องขัง เรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)
  • ใช้อาวุธปืนชิงทองร้านทองในห้างสรรพสินค้า (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)
  • นำทรัพย์สินของทางราชการออกไปในเวลากลางคืนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ​​แต่นำกลับมาคืน (ปลดออกจากราชการ 1 ราย)

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติม ตนเองได้กำชับให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานราชทัณฑ์ทุกมิติ ซึ่งถือเป็นนโยบายเน้นหนักสำคัญ 1 ใน 5 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงาน (Work-Life Balance) ลดภาระหนี้สิน มีความพอเพียง พอประมาณ ที่สำคัญ คือ ผู้บริหารงานเรือนจำทัณฑสถานจะต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเกิดขึ้น และผู้ที่กระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่รายอื่น

 

กรมราชทัณฑ์ ขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อหากมีบุคคลใดแอบอ้างเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการอำนวยความสะดวกในเรือนจำเป็นพิเศษ และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด สามารถส่งหลักฐานโดยตรงถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด