background-defaultbackground-default
เปิดชื่อสมาชิกรัฐสภา พบ"เพื่อไทย -พปชร."หายอื้อ ดับฝันกม.ลูก"สูตรหาร 500"

เปิดรายชื่อ ใครเป็นใครแสดงตน -ไม่แสดงตน ดับฝันกม.ลูกเลือกตั้งสูตรหาร 500พพพพ พบ “เพื่อไทย-พลังประชารัฐ" หายกว่า 200 คน ขณะที่ สว. หายเกือบครึ่ง ด้าน พรรคเล็กแตกแถวเกือบสิบคน คาดเป็นกลุ่มตาม "บิ๊กป้อม”"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

ภายหลังการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะครบกำหนดกรอบเวลา 180 วันในการพิจารณาร่างกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 ผลปรากฏว่าสภาล่มตามคาด

 

จากรายละเอียดการแสดงตนเพื่อตรวจนับองค์ประชุม ในมาตรา 24/1 เพิ่มมาตรา 129/1 เวลา 10.29 น. จำนวนผู้แสดงตน 352+3 = 355 คน

 

พรรคเพื่อไทย 132 คน ไม่แสดงตน 123 คน แสดงตน 9 คน ได้แก่ นายการุณ โหสกุล / นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น / นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ / นางสาวชนก จันทาทอง / นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ / นายธีระ ไตรสรณกุล / นายนิยม ช่างพินิจ / นางผ่องศรี แซ่จึง / และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

 

เปิดชื่อสมาชิกรัฐสภา พบ"เพื่อไทย -พปชร."หายอื้อ ดับฝันกม.ลูก"สูตรหาร 500"

 

พรรคพลังประชารัฐ  97 คน ไม่แสดงตน 88  คน แสดงตน 9 คน ได้แก่ นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ / นายจักรพันธุ์ พรนิมิตร / นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ / นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ / นายนิโรธ สุนทรเลขา / นายประสิทธิ์ มะหะหมัด / นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ / นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ / และนางสาวทันยา บุนนาค

 

พรรคภูมิใจไทย 62 คน แสดงตน 59 คน ไม่แสดงตน 3 คน ได้แก่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ / นายบุญลือ ประเสริฐโสภา / และนายอนุทิน ชาญวีรกูล

 

พรรคประชาธิปัตย์  52 คน แสดงตน 42 คน ไม่แสดงตน 10 คน ได้แก่ นายตระหนก วงษ์ตระหง่าน / นายเดชอิศม์ ขาวทอง / นางสาวสุภาพร กำเนิดผล / นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล / นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ / นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี / นายไชยยศ จิรเมธากร / นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ / นายสาคร เกี่ยวข้อง / และนายนราพัฒน์ แก้วทอง ทั้งนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ แสดงตนเป็นองค์ประชุม

 

เปิดชื่อสมาชิกรัฐสภา พบ"เพื่อไทย -พปชร."หายอื้อ ดับฝันกม.ลูก"สูตรหาร 500"

 

 

พรรคก้าวไกล 50 คน แสดงตน 39 คน ไม่แสดงตน 11 คน 

 

พรรคเศรษฐกิจไทย 16 คน ไม่แสดงตน 13 คน ไม่แสดงตน 3 คน ได้แก่ นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ / นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ / นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม

 

พรรคชาติไทยพัฒนา 12 คน แสดงตน 7 คน ไม่แสดงตน  5 คน / พรรคเสรีรวมไทย 11 คน แสดงตน 9 คน ไม่แสดงตน 3 คน / พรรคประชาชาติ 7 คน แสดงตน 7 คน 

 

เปิดชื่อสมาชิกรัฐสภา พบ"เพื่อไทย -พปชร."หายอื้อ ดับฝันกม.ลูก"สูตรหาร 500"

อย่างไรก็ตาม กลุ่มพรรคเล็กที่มีแนวโน้มเห็นชอบกับสูตรหาร 500 ที่ต้องแสดงตนเป็นองค์ประชุม แต่พบว่ายังมีผู้ไม่แสดงตน ได้แก่ 

 

-นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค พรรคไทรักธรรม
-นายสุรทิน พิจารณ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่ 
-นางนันทนา สงฆ์ประชา พรรคประชาภิวัฒน์
-นายดำรงค์ พิเดช พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
-นายยรรยงคก์ ถนอมพิชัยธำรง พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
-นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเศรษฐกิจใหม่
-นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ พรรคเศรษฐกิจใหม่
-นายสุภดิช อากาศฤกษ์ พรรคเศรษฐกิจใหม่

 

ด้านสมาชิกวุฒิสภา 249 คน ลงมติแบ่งเป็น 2 ส่วน แสดงตน 150 คน ไม่แสดง 99 คน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด