svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

หอการค้าฯหนุนขึ้นค่าแรง ค้านขึ้นอัตราเดียวทั้งประเทศ

09 สิงหาคม 2565

หอการค้าไทยหนุนปรับค่าแรงขั้นต่ำ แต่ค้านขึ้นอัตราเดียวทั้งประเทศ จี้ให้ไตรภาคีหาเพดานปรับขึ้นให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนั่น อังอุบลกุล ระบุ หอการค้าไทยเห็นด้วยที่ต้องมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำ เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจในโดยเฉพาะเงินเฟ้อของไทยที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงตามไปด้วย ซึ่งหากไม่มีการปรับค่าแรงขั้นตำก็จะมีผลกระทบต่อคนที่มีรายได้ต่ำ ส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชน ที่ผ่านมาหอการค้าไทยพยายามผลักดันให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น คนละครึ่ง ถือว่าประสบความสำเร็จทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การปรับค่าแรงขั้นต่ำตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดเพดานไว้ที่ 5-8 % คงต้องดูตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะปรับขึ้นเท่าไร โดยการพิจารณาก็จะดูเรื่องของอัตราเงินเฟ้อไปด้วย แต่หากจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำอัตราเดียวทั่วประเทศทั่วประเทศนั้น หอการค้าฯ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

หอการค้าฯหนุนขึ้นค่าแรง ค้านขึ้นอัตราเดียวทั้งประเทศ

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ระบุ เอกชนได้ติดตามเรื่องต้นทุนต่างๆ ต่อเนื่อง ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเป็นหลักอีกทั้งค่าแก๊สและค่าขนส่ง ต้นทุนเรื่องกระบวนการผลิตก็เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าไฟ โดยแต่ละธุรกิจได้รับผลกระทบไม่เท่ากันแต่อุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้ามากจะได้รับผลกระทบมากกว่าและส่งผลไปยังสินค้าที่ผลิตและจะส่งต่อไปถึงผู้บริโภคด้วยเช่นกันซึ่งการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ เมื่อต้นทุนสูงขึ้นก็จะส่งต่อไปยังผู้บริโภค ดังนั้นการปรับค่าแรงขั้นต่ำต้องพิจารณาให้รอบคอบ

ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มส่งผลต่อธุรกิจแตกต่างกันไปซึ่งธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบมากเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานสูงแต่บางธุรกิจที่มีการปรับตัวมาบ้างแล้วโดยการใช้เครื่องจักรทดแทนอาจได้รับผลกระทบน้อยซึ่งอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวของผู้ผลิตธุรกิจที่ปรับตัวไม่ได้แต่ตลาดต้องการสินค้านั้นแล้วคู่แข่งมีจำนวนน้อยก็ยังเป็นเรื่องของการขึ้นราคาสินค้าเป็นหลักแต่ถ้าธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงที่มีทั้งรายเล็กและรายใหญ่กำลังแข่งขันกันมีโอกาสที่รายเล็กรายย่อยจะล้มหาย

 

สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่ส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานในการผลิตเริ่มตั้งแต่ต้นทางเรื่องการทำเกษตรในการแปรรูปอาหารจะมีสินค้าบางรายการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานเช่น พืชผักผลไม้ หรือ ปศุสัตว์ที่ยังไม่สามารถหาเครื่องจักรทดแทนได้ 100% กลุ่มนี้ยังต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกด้านเมื่อแบกภาระต้นทุนสูงขึ้นผู้ประกอบการก็จำเป็นต้องปรับราคาสินค้า สุดท้ายก็จะตกไปถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ ประเมินว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะกระทบต่อต้นทุนผู้ประกอบการตั้งแต่ 5-20% ขึ้นอยู่กับใช้แรงงานมากน้อยแค่ไหน อุตสาหกรรมใดมีเครื่องจักรมาช่วยอาจเหลือเพียง 5% แต่อุตสาหกรรมใดใช้แรงงานเยอะย่อมส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นมาก

หอการค้าฯหนุนขึ้นค่าแรง ค้านขึ้นอัตราเดียวทั้งประเทศ