svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวจริง ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแน่ แต่ไม่เท่ากันทั่วประเทศ รอลุ้นเคาะ ก.ย.นี้

09 พฤษภาคม 2565
3.6 k

ข่าวจริง ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแน่ แต่ไม่เท่ากันทั่วประเทศ รอลุ้นกันยายนนี้ ว่า แต่ละจังหวัดจะเคาะปรับขึ้นเท่าไร

9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti-Fake News Center Thailand ชี้แจงกรณี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันปรับ "ค่าจ้างขั้นต่ำ" แต่ไม่ใช่ 492 บาท เท่ากันทั้งประเทศ เป็นเรื่องจริง โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สุชาติ ชมกลิ่น

เนื่องจากการเสนอให้ปรับ "ค่าจ้างขั้นต่ำ" 492 บาท เท่ากันทั้งประเทศ จะต้องนำค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้อมาเป็นตัวพิจารณาประกอบกัน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้เป็นสูตรคำนวณ ดังนั้นการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จะปรับขึ้นเท่าไรนั้น ต้องให้นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างพอไปได้ เพื่อไม่ให้กระทบเป็นลูกโซ่ และยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าข้างฝ่ายนายจ้าง

ข่าวจริง ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแน่ แต่ไม่เท่ากันทั่วประเทศ รอลุ้นเคาะ ก.ย.นี้

สำหรับขั้นตอนการพิจารณาการปรับขึ้น "ค่าจ้างขั้นต่ำ" มีคณะกรรมการค่าจ้าง ประกอบด้วยผู้แทนไตรภาคี 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล เป็นผู้พิจารณา โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจารณาเสนอมาที่ส่วนกลาง แต่ยังไม่ได้ตัวเลขข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งผลสรุปว่าจะปรับขึ้นค่าจ้างในพื้นที่ใดบ้าง และเท่าไรนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน 2565 นี้