svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สุกิจ"เผยสภาพร้อมเปิดให้ศท.แจม "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" แต่ขึ้นอยู่ฝ่ายค้าน

18 กรกฎาคม 2565

"สุกิจ อัถโถปกรณ์"แจงญัตติซักฟอกชอบด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สามารถเปิด"อภิปรายไม่ไว้วางใจ" ได้ ส่วนพรรคเศรษฐกิจไทยจะได้ร่วมแจมหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านแบ่งเวลา

 

18 กรกฎาคม 2565 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าว เรื่องการยื่นตรวจสอบญัตติ"อภิปรายไม่ไว้วางใจ"ที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่

 

"สุกิจ"เผยสภาพร้อมเปิดให้ศท.แจม "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" แต่ขึ้นอยู่ฝ่ายค้าน

 

โดย นพ.สุกิจ ชี้แจงว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้เสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา เวลา 13.20 น. โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับหนังสือด้วยตนเอง และหนังสือฉบับดังกล่าว ลงเลขรับที่ 7/2565 ตอนนั้น มีผู้ร่วมเสนอญัตติ 182 คน ถือว่าเกิน 1 ใน 5 ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว

 

ประการที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันเดียวกัน เวลา 16.00 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้าน ได้ขอเพิ่มจำนวนผู้เสนอญัตติ 4 คน รวมเป็น 186 คน 

 

ประการที่ 3 ญัตตินี้ได้ขออนุญาต แล้วประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้บรรจุในระเบียบวาระในวันที่ 22 มิ.ย. 2565 แล้ว เหตุผลทั้งหมดนี้ ถึงแม้จะมีจำนวนคนเพิ่มมา 4 คน ก็ยังถือว่าเป็น 1 ใน 5 ที่สามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ และก่อนที่ประธานสภาฯ อนุญาตให้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อที่สามารถทำได้ เพราะในอดีตได้เคยทำมาแล้ว ตามข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 61 การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติที่ประธานสภาฯ สั่งบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากที่ประชุม

เมื่อถามว่า การที่เพิ่มพรรคเศรษฐกิจไทยในการอภิปรายสามารถทำได้หรือไม่ นพ.สุกิจ ระบุว่า เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ ทุกญัตติก็เป็นของสภา ตามข้อบังคับไม่ได้ห้าม ไม่ให้ผู้เสนอญัตติอภิปราย แต่เขียนไว้ว่า ผู้มีสิทธิ์อภิปรายก่อน คือ ผู้ร่วมเสนอญัตติ ขึ้นอยู่กับพรรคเศรษฐกิจไทยและฝ่ายค้านที่ต้องตกลงเรื่องการแบ่งเวลา