"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน 4 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

1 ก.ค.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

 

๑. นางสาวจิรดา กฤตยานุกูล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

๒. นายภาติยะ ดวงมณี ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๑ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

 

 

 

๓. นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

 

 

๔. นางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง ๔ ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด