"บัตรคนจน" เริ่มโอนเงิน 1 กรกฎาคม 65 เปิดรายละเอียด กรมบัญชีกลางโอนค่าอะไร จำนวนเท่าไหร่ และสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ ตรวจสอบได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 มิถุนายน 2565 “บัตรคนจน” มีกำหนดโอนเงินโดย กรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 หลังจากได้ โอนเงิน ให้ผู้ถือ บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.54 ล้านราย ของเดือนมิถุนายนไปแล้วก่อนหน้านี้

 

สำหรับไทม์ไลน์ โอนเงินบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 และรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

 • เติมวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มจำนวน 100 บาท (ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน
 • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • ค่ารถไฟฟ้า (MRT, BTS, ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป

 

วันนี้มีเงินโอน "บัตรคนจน" กรมบัญชีกลางโอนค่าอะไรบ้าง กดเงินสดได้ไหม?

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท  ต่อเดือน 

ทั้งนี้ ถอนเป็นเงินสดได้ และสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 วันที่ 18  กรกฎาคม 2565 

 • เงินคืน ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืน ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรคนจน ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรคนจน เป็นผู้ชำระเอง

ทั้งนี้ สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

วันนี้มีเงินโอน "บัตรคนจน" กรมบัญชีกลางโอนค่าอะไรบ้าง กดเงินสดได้ไหม?

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

 • บัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท 
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 

ในการโอนเงินรอบนี้ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

 

วันนี้มีเงินโอน "บัตรคนจน" กรมบัญชีกลางโอนค่าอะไรบ้าง กดเงินสดได้ไหม?

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance