svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กกต.ฮึ่มเอาผิดคนจัดแคมเปญรณรงค์ชวนคนลงสมัครเลือก สว. เหตุอาจผิด กม.

กกต.ฮึ่มเตรียมเอาผิด กลุ่มคนจัดแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงสมัครเลือก สว. เตือนให้หยุดการกระทำ เหตุไม่สามารถทำได้ เพราะอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย

26 เมษายน 2567 เป็นอีกวาระสำคัญทางการเมือง ที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันจับตา สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้ดำเนินการเลือก สว.และจัดทำร่างแผนการเลือก สว. ดังนี้

  • กำหนดรับสมัคร สว. วันที่ 13 พ.ค. 2567
  • เลือก สว.ระดับอำเภอ วันที่ 9 มิ.ย. 2567
  • เลือก สว.ระดับจังหวัด วันที่ 16 มิ.ย. 2567 
  • เลือก สว.ระดับประเทศ วันที่ 26 มิ.ย. 2567
  • ประกาศผลรับรองการเลือก สว. วันที่  2 ก.ค. 2567 

กกต.ฮึ่มเอาผิดคนจัดแคมเปญรณรงค์ชวนคนลงสมัครเลือก สว. เหตุอาจผิด กม.  

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการโพสต์ระบุว่า 

ตามที่ มีกลุ่มบุคคลและตัวแทนองค์กรจัดแคมเปญ ให้มีการจูงใจ / ชี้ชวน รวบรวมบุคคลจากหลากหลายอาชีพ รวม 20 กลุ่ม ให้เป็นผู้เสนอตัวสมัครเข้ารับการเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ที่ปรากฏในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ 

ปรากฏว่า มีบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นจำนวนมาก กรอกข้อมูลส่วนตัว จุดยืน วิสัยทัศน์ และข้อมูลอื่น ๆ ลงในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้จัดแคมเปญทำการรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของตนเอง อันเป็นการจัดตั้งบุคคลให้มาเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา นั้น 
กกต.ฮึ่มเอาผิดคนจัดแคมเปญรณรงค์ชวนคนลงสมัครเลือก สว. เหตุอาจผิด กม.

การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงขอแจ้งให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา อย่าได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจุดยืนของตนเองให้เผยแพร่และปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อมูล และพยานหลักฐานตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือมีผู้ร้องเรียนว่าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย สำนักงาน ฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในทันที

จึงขอให้ยกเลิกและยุติการกระทำดังกล่าว